Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

APEL O ROZWAGĘ

APEL O ROZWAGĘ

Od kilku tygodni w polskich lasach owocuje borówka czernica (Vaccinium myrtillus L.) potocznie określana jako jagoda lub czarna jagoda.

Okres ten powoduje nasilenie penetracji ostępów leśnych przez zbieraczy owoców tej leczniczej krzewinki. Podobny trend odnotowywany jest również corocznie podczas grzybobrania, które stanowi bardzo popularny sposób spędzania czasu.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób wybierających się do lasu o zachowanie rozwagi oraz zdrowego rozsądku. Niniejszy apel jest m.in. pokłosiem sytuacji jaka miała miejsce na terenie naszej jednostki w ubiegłym tygodniu, kiedy starsza pani po wyjściu do lasu na jagody nie wróciła do domu, nie dając znaku życia.

Zarządzona została skoordynowana akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowane były jednostki Policji, zarówno z terenu powiatu żagańskiego jak i innych jednostek garnizonu lubuskiego. W akcji uczestniczyli także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Służba Leśna. Leśnicy, z racji znajomości topografii terenu, służyli wiedzą związaną w wyznaczaniem przejezdnych dróg w celu sprawnego przemieszczania się służb ratowniczych. Kobiety poszukiwało ponad 150 osób przez około 1,5 doby. Zaangażowane zostały znaczne siły i środki. Wykorzystano profesjonalny sprzęt m.in. śmigłowiec z noktowizorem, quady, samochody terenowe, dron z kamerą termowizyjną oraz psy tropiące. Finał tych poszukiwań okazał się szczęśliwy, bowiem po dwóch nocach spędzonych poza domen starsza pani odnalazła się cała i zdrowa.

Z perspektywy kilku ostatnich lat poszukiwań prowadzonych na terenie naszej jednostki należy stwierdzić, że nie wszystkie tego typu akcje znajdują swoje szczęśliwe zakończenie.

W związku z powyższym wszystkim osobom wybierającym się do lasu sugerujemy aby przed wyjściem powiadomić najbliższych o miejscu do którego się wybierają. Zgodnie z porzekadłem należy „mierzyć siły na zamiary”, co szczególnie powinny przestrzegać osoby starsze lub schorowane. Należy mieć świadomość, że bardzo często zasięg telefonii komórkowej w lesie bywa mocno ograniczony.

Zalecamy także sprawdzenie prognozy pogody przed wyjściem do lasu oraz upewnienie się czy na danym obszarze nie zostały wprowadzone okresowe zakazy wstępu do lasu. Istotne jest zabranie ze sobą jedzenia aby zapewnić sobie pożywienie w razie potrzeby.

W przypadku wyjazdu do lasu pojazdami silnikowymi należy wykorzystywać tylko drogi leśne udostępnione do ruchu. Akcje poszukiwawcze prowadzone w lasach bardzo często wykazują jak bardzo istotne jest właściwe parkowanie pojazdów, zapewniające przejezdność dróg, co w przypadku akcji ratowniczych ma bardzo duże znaczenie.

Poniżej prezentujemy ikonografiki ze wskazówkami oraz krótki film ułatwiający „nawigowanie” się po lesie na podstawie słupków oddziałowych.

 

W przypadku utraty orientacji w lesie bardzo przydatną informację może dostarczyć także numer czerwonej płytki nabitej na przygotowanym do wywozu surowcu drzewnym. Przekazanie numerów z płytki służbom ratunkowym lub służbie leśnej pozwoli sprawnie ustalić Twoją lokalizację.

Życzymy udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego pobytu na obszarach leśnych w trakcie leśnych wędrówek.

Pamiętaj Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością!