Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DZIEŃ LEŚNIKA W NADLEŚNICTWIE WYMIARKI

DZIEŃ LEŚNIKA W NADLEŚNICTWIE WYMIARKI

Święty Jan Gwalbert „zawitał” do Nadleśnictwa Wymiarki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanowiona została oficjalna data Dnia Leśnika w Państwowycm Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, który przypada na dzień 12 lipca.

Jest to święto branżowe, dedykowane pracownikom leśnictwa. Lipcowa data nie jest przypadkowa, bowiem związana jest ściśle z dniem poświęconym w kościele katolickim osobie świętego Jana Gwalberta. W języku hebrajskim to imię znaczy „Bóg jest litościwy”. Ten mało znany przedstawiciel panteonu świętych, który żył w latach 995-1073, został kanonizowany w 1163 r. przez papieża Celestyna III, a w 1951 roku  został ogłoszony przez papieża Piusa XII jako oficjalny patron wszystkich ludzi lasu.

W Polsce kult świętego rozpoczął się w 1801 r. wraz z wybudowaniem w parafii Stany kościoła pod Jego wezwaniem. Jako patron ludzi lasu został być czczony dopiero na początku XXI wieku. Stało się tak m.in. za sprawą profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Jerzego Wiśniewskiego, który wiele lat zabiegał o godne uhonorowanie właściwego patrona. W jednej ze swoich publikacji zawarł następujące przesłanie:

„Warto by na rozstajach dróg, w rodzimych borach i lasach stawiano nie tylko kapliczki poświęcone patronowi myśliwych, ale także nieznanemu patronowi leśników. Będą to miejsca należnego kultu, a także podziękowania za pracę boskim dziełem stworzenia. A kiedy nadejdą ciemne chmury związane z pracą codzienną, reorganizacjami, bezrobociem, będzie można zawsze prosić o pomoc i wsparcie św. Jana Gwalberta, któremu losy leśników nie są obce.” 

Przytoczone przesłanie znalazło materialne odzwierciedlenie przy siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki. Do powstania kapliczki przyczyniły się czynniki abiotyczne w postaci burzy i porywistego wiatru, które 21 października 2021 r. złamały leciwą wierzbę rosnącą nieopodal biurowca. Sytuacja miała swój szczęśliwy wymiar, bowiem spadający konar runął obok domu jednorodzinnego w odległości około jednego metra od ściany, nie czyniąc zniszczeń w zabudowaniach.

Złamany konar podczas burzy (fot. J.Karwański)

Z powstałego kikuta okoliczny artysta rzeźbiarz Pan Marek Łozowski „wydobył” wizerunek patrona leśników św. Jana Gwalberta. Tym sposobem powstała unikatowa kapliczka, która jest pierwszym tego typu artefaktem na terenie powiatu żagańskiego.

Zarys rzeźby w powstałym kikucie (fot. J.Karwański)

Kapliczka w trakcie realizacji (fot. J.Karwański)