Wydawca treści Wydawca treści

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych": np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Aby znaleźć miejsce na ognisko, najlepiej skorzystać z bazy turystycznej przygotowanej przez każde nadleśnictwo. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można zdobyć korzystając ze strony internetowej nadleśnictwa lub po prostu kontaktując się telefonicznie lub osobiście z pracownikami nadleśnictwa.

To najlepszy sposób na bezpieczne i zgodne z prawem zorganizowanie ogniska. Naturalnie można korzystać także z oferty ośrodków wypoczynkowych i kwater agroturystycznych, które mają już wyznaczone stałe miejsca palenia ognisk na terenach leśnych.

Jak zabezpieczyć ognisko?

Sposób zabezpieczenia ogniska określa nadleśniczy, wydając pisemną zgodę na jego rozpalenie. Najczęściej polega to na usunięciu ściółki leśnej i na odsłonięciu pasa gleby mineralnej wokół ogniska. Można dodatkowo obłożyć ognisko kamieniami, co zapobiega rozsunięciu się palonego materiału. Nie można go rozpalać bliżej niż 6 metrów od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2 metrów. Przy ognisku należy mieć sprzęt do natychmiastowego ugaszenia ognia oraz sprawny środek łączności. Po wypaleniu się ogniska należy je dokładnie zalać wodą i zasypać piaskiem oraz sprawdzić czy nie ma nadal tlących się głowni.

Czy mogę zebrać na ognisko leżący w lesie chrust?

Każde drewno pochodzące z lasu podlega ewidencji i zasadom sprzedaży ustalonym w nadleśnictwie zarządzeniem nadleśniczego. Nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Nie warto narażać się na kłopoty. Należy zwrócić się do właściwego terytorialnie leśniczego, który ustali zasady zaopatrzenia się w drewno niezbędne do przygotowania ogniska.

Czy mogę rozbić w lesie namiot?

Biwakowanie w lesie jest możliwe w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie zabronione. Rozbicie namiotu bez zezwolenia naraża nas na wiele niebezpieczeństw oraz na karę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. Aby rozbić namiot w lesie należy skorzystać z bazy turystycznej, a informacje na jej temat znajdziecie w każdym nadleśnictwie. Warto także zaplanować sobie biwak wcześniej korzystając z portalu stworzonego dla turystów przez leśników: www.czaswlas.pl. Oprócz informacji na temat ognisk znajdziecie tam wszystko, czego potrzebuje w praktyce leśny turysta. Klikajcie po wiedzę!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UROCZYSTA NARADA GOSPODARCZA

UROCZYSTA NARADA GOSPODARCZA

W dniu 8 lipca 2022 r. w biurowcu Nadleśnictwa Wymiarki odbyła się uroczysta narada połączona z obchodami Dnia Leśnika.

Narada stanowiła okazję do przekazania pracownikom podziękowań oraz wręczenia awansów służbowych. W uznaniu zasług dwóch leśniczych zostało uhonorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odznaką "Zasłużony dla Leśnictwa Zielonogórskiego" I i II stopnia. Wyróżnienia otrzymali odpowiednio Pan Władysław Babula – leśniczy leśnictwa Wymiarki oraz Pan Marian Zuba - leśniczy leśnictwa Przewóz.

Odznaczenia wręcza Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji RDLP w Zielonej Górze Pan Zbigniew Dymek (fot. J. Kazimir)

Odzanczenie dla Pana Mariana Zuby (fot. J. Kazimir)

 

W uroczystości uczestniczył również emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka. W trakcie obchodów Dnia Leśnika nastąpiło także oficjalne pożegnanie Pana Mariana Zuby, który w bieżącym miesiącu przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pan Marian rozpoczął pracę w Lasach Państwowych w dniu 1 września 1977 r., kiedy został zatrudniony na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Myślibórz, a później objął stanowisko podleśniczego. Do obsady Nadleśnictwa Wymiarki dołączył 1 maja 1989 roku i zajmował następujące stanowiska: podleśniczy ds. łowieckich, podleśniczy leśnictwa Włochów i leśniczy leśnictwa Przewóz. Przepracował w Lasach Państwowych ponad 45 lat – GRATULUJEMY !!!

Podczas uroczystego pożegnania Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Zdzisław Woźny w imieniu swoim oraz załogi złożył na ręce szacownego emeryta wyrazy szczerego podziękowania za wieloletnią sumienną i nienaganną pracę dla dobra Lasów Państwowych. Wyraził także nadzieję, iż będzie utrzymywał kontakt z nadleśnictwem i brać udział we wspólnych spotkaniach.

Czas pożegnania zobowiązał jednocześnie do przekazania obowiązków następcy na stanowisku leśniczego leśnictwa Przewóz, którym został Pan Rafał Richert. Symbolicznego przekazania leśnictwa dokonał odchodzący na zasłużoną emeryturę leśniczy, wręczając swojemu następcy cechówkę  stanowiącą rodzaj „pieczęci leśniczego”.

Zmiana na stanowisku leśniczego (fot. J. Kazimir)

Panu Marianowi życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów, natomiast Panu Rafałowi satysfakcji z zajmowanego stanowiska oraz wszelkiej pomyślności.