Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

APEL O ROZWAGĘ

APEL O ROZWAGĘ

Od kilku tygodni w polskich lasach owocuje borówka czernica (Vaccinium myrtillus L.) potocznie określana jako jagoda lub czarna jagoda.

Okres ten powoduje nasilenie penetracji ostępów leśnych przez zbieraczy owoców tej leczniczej krzewinki. Podobny trend odnotowywany jest również corocznie podczas grzybobrania, które stanowi bardzo popularny sposób spędzania czasu.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich osób wybierających się do lasu o zachowanie rozwagi oraz zdrowego rozsądku. Niniejszy apel jest m.in. pokłosiem sytuacji jaka miała miejsce na terenie naszej jednostki w ubiegłym tygodniu, kiedy starsza pani po wyjściu do lasu na jagody nie wróciła do domu, nie dając znaku życia.

Zarządzona została skoordynowana akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowane były jednostki Policji, zarówno z terenu powiatu żagańskiego jak i innych jednostek garnizonu lubuskiego. W akcji uczestniczyli także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Służba Leśna. Leśnicy, z racji znajomości topografii terenu, służyli wiedzą związaną w wyznaczaniem przejezdnych dróg w celu sprawnego przemieszczania się służb ratowniczych. Kobiety poszukiwało ponad 150 osób przez około 1,5 doby. Zaangażowane zostały znaczne siły i środki. Wykorzystano profesjonalny sprzęt m.in. śmigłowiec z noktowizorem, quady, samochody terenowe, dron z kamerą termowizyjną oraz psy tropiące. Finał tych poszukiwań okazał się szczęśliwy, bowiem po dwóch nocach spędzonych poza domen starsza pani odnalazła się cała i zdrowa.

Z perspektywy kilku ostatnich lat poszukiwań prowadzonych na terenie naszej jednostki należy stwierdzić, że nie wszystkie tego typu akcje znajdują swoje szczęśliwe zakończenie.

W związku z powyższym wszystkim osobom wybierającym się do lasu sugerujemy aby przed wyjściem powiadomić najbliższych o miejscu do którego się wybierają. Zgodnie z porzekadłem należy „mierzyć siły na zamiary”, co szczególnie powinny przestrzegać osoby starsze lub schorowane. Należy mieć świadomość, że bardzo często zasięg telefonii komórkowej w lesie bywa mocno ograniczony.

Zalecamy także sprawdzenie prognozy pogody przed wyjściem do lasu oraz upewnienie się czy na danym obszarze nie zostały wprowadzone okresowe zakazy wstępu do lasu. Istotne jest zabranie ze sobą jedzenia aby zapewnić sobie pożywienie w razie potrzeby.

W przypadku wyjazdu do lasu pojazdami silnikowymi należy wykorzystywać tylko drogi leśne udostępnione do ruchu. Akcje poszukiwawcze prowadzone w lasach bardzo często wykazują jak bardzo istotne jest właściwe parkowanie pojazdów, zapewniające przejezdność dróg, co w przypadku akcji ratowniczych ma bardzo duże znaczenie.

Poniżej prezentujemy ikonografiki ze wskazówkami oraz krótki film ułatwiający „nawigowanie” się po lesie na podstawie słupków oddziałowych.

 

W przypadku utraty orientacji w lesie bardzo przydatną informację może dostarczyć także numer czerwonej płytki nabitej na przygotowanym do wywozu surowcu drzewnym. Przekazanie numerów z płytki służbom ratunkowym lub służbie leśnej pozwoli sprawnie ustalić Twoją lokalizację.

Życzymy udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego pobytu na obszarach leśnych w trakcie leśnych wędrówek.

Pamiętaj Twoje bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością!