Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Edukujemy najmłodszych

Edukujemy najmłodszych

W dniu 12 kwietnia br. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarach na zaproszenie Pani wychowawczyni Katarzyny Szczepanik odbyło się spotkanie dzieci i nauczycieli z leśnikiem.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom z klas 3-5 ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

W trakcie spotkania z dziećmi Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Wymiarki Pan Krzysztof Polus zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej, zwierzynie i jej rozpoznawaniu a także o zakresie działalności Lasów Państwowych. Mówił o ogromnej roli drewna w naszym życiu oraz o zwiększającym się udziale lasów w naszym kraju.

Dużo ożywienia w spotkanie wprowadził wachtelhund Pana Krzysztofa o imieniu Bastion, który również zaprezentował kilka sztuczek jak na prawdziwego rasowego psa myśliwskiego przystało. Dzieci były nim zachwycone.

Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Na zakończenie najbardziej aktywni uczniowie zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami a każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowe gadżety.