Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Czy wiesz w jaki sposób leśnicy dbają o różnorodność biologiczną?

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej  ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka intensywnym rolnictwem z wykorzystaniem środków chemicznych, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz zmianami klimatu.

Z leśnego punktu widzenia, bioróżnorodność wzmacnia odporność ekosystemów. Leśnicy dbają, aby powierzone nam pod opiekę lasy rosły i rozwijały się zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej.

Leśnicy bardzo dobrze wiedzą, że ochrona bioróżnorodności uzależniona jest od zrównoważonego użytkowanie terenów. Dlatego m.in. zachowują w lasach stare drzewa, które są cenne dla różnorodności biologicznej.

Dzięcioł czarny- (Dryocopus martius) foto.J.Kazimir

Przykładem działań na rzecz zachowania różnorodności jest tworzenie i utrzymywanie rezerwatów przyrody,użytków ekologicznych,pomników przyrody czy stref ochrony ptaków i roślin.

Na terenia Nadleśnictwa Wymiarki utworzono 5 rezerwatów przyrody:

  • "Wrzosiec"- celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem bagiennym
  • "Nad Młyńską Strugą"- celem ochrony jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów leśnych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu
  • "Żurawie Bagno"- celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu żywego torfowiska pojeziernego wraz z charakterystyczną roślinnością i fauną Czy wiesz,że najstarszy rezerwat w nadleśnictwie ma już 53 lata!!
  • "Zacisze"- celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej
  • "Przygiełkow Moczary"-celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu - przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego

 

Czy słyszałeś o Leśnym Banku Genów w Kostrzycy?W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów

 

"Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu" to kolejny film przyrodniczy zrealizowany przez ORWLP w Bedoniu. Kilkuletnia praca studia zaowocowała wspaniałym obrazem tego, jakie procesy zachodzą w najniższych warstwach lasu - tych które mamy pod stopami. Wspaniałe ujęcia makro, piękne plenery i narracja prowadzona przez Janusza Szydłowskiego budują razem przepiękną opowieść o codziennych procesach, jakie zachodzą niezauważalnie dla nas w naszym narodowym skarbie, jakim są lasy...