Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Święto Lasu i ochrony Klimatu

Święto Lasu i ochrony Klimatu

W dniu 17 maja 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, w ramach Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowane w 2021 r. Święto Lasu i Ochrony Klimatu.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu zorganizowane zostało w dniu 04 września 2021 r. w Żarach przez następujące podmioty: Fundacja Natura Polska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Miasto Żary. Projekt był finansowany przez programy współpracy transgranicznej Interreg Brandenburgia - Polska oraz Polska - Saksonia.

Przywitanie gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki (fot. K.Zator)

Prowadzącym spotkanie była Pan Tomasz Żółkiewicz - Prezes Fundacji Natura Polska. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele wielu środowisk, w tym Lasów Państwowych, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, samorządów lokalnych oraz partnerów z Niemiec. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz całość przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli leśnicy z Niemiec (fot. K.Zator)

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że idea powinna być nadal kontynuowana w latach kolejnych z cyklicznością co 2-3 lata.

Autor: J.Karwański