Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Tropical Forestry w Nadleśnictwie Wymiarki

Tropical Forestry w Nadleśnictwie Wymiarki

Studenci Leśnictwa Tropikalnego z Drezna z wizytą w polskich lasach.

Nadleśnictwo Wymiarki, w ramach kontynuacji współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, gościło studentów kierunku „Tropical Forestry” (Leśnictwo Tropikalne).

Specyfiką tego obszaru kształcenia jest bardzo duża wielonarodowość słuchaczy. W bieżącym roku nasze lasy odwiedzili obywatele odległych zakątków świata, m.in. z Pakistanu, Wietnamu, Bangladeszu, Nepalu, Ghany, Kongo, Kamerunu, Rwandy, Maroka. Co ciekawe, część przybyłych studentów, mimo młodego wieku, pracuje w swoich ojczystych krajach w urzędach leśnych, a studia stanowią formę dokształcania się. Nie zabrakło również studentów, opiekunów i profesorów z Niemiec.

Spotkanie najpierw miało charakter terenowy, a następnie teoretyczny - w siedzibie nadleśnictwa stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania polskiego modelu gospodarki leśnej. Przygotowaną część terenową goście pokonywali rowerowo, co stanowiło jednocześnie formę aktywnego spędzania czasu. Aura tego dnia nie była litościwa, bowiem panował wielki upał, co mocno dało się we znaki cyklistom. Zaprezentowano powierzchnie z odnowieniami sztucznymi gdzie, jak się okazało, dla wielu osób sosna pospolita stanowiła iście „egzotyczny” gatunek. Omówiono zagadnienia z zakresu hodowli i użytkowania lasu.

Po przybyciu do nadleśnictwa leśnicy zaprezentowali działania Lasów Państwowych na rzecz przyrody oraz społeczeństwa. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była lawina pytań. Niemały podziw wzbudziły zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, a w szczególności informacja, że nadleśnictwo dysponuje własnym miejscem lądowań i startów dla samolotów gaszących pożary lub patrolujących lasy. Również stosowanie sadzarek mechanicznych dla części studentów było swoistą nowością.

Wizyta szybko dobiegła końca, ale pozostały zapowiedzi kolejnych odwiedzin w przyszłym roku.

fot. Waldemar Kazimir

fot. Krzysztof Gadecki