Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

WIECZÓR AUTORSKI

WIECZÓR AUTORSKI

Nadleśnictwo Wymiarki wspólnie z Urzędem Gminy Przewóz zorganizowało w dniu 19 maja 2023 r. wieczór autorski z Panem Andrzejem Szelążkiem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i autorem książki „Dzieci Wojny Historie Prawdziwe Ocalić od zapomnienia”.

Autor, leśnik w trzecim pokoleniu podjął się trudu spisania historii repatriantów, którzy wskutek wydarzeń II wojny światowej trafili na tzw. Ziemie Odzyskane. Sam bohater spotkania jest potomkiem „Dzieci Wojny”, którego rodzina wyjechała z położonej w dzisiejszej Ukrainie miejscowości Milczyce i osiedliła się w zachodniopomorskich Brwicach.

Wybór miejsca spotkania autorskiego nie był przypadkowy, bowiem większość osób żyjących w miejscowości Lipna pochodzi właśnie z wspomnianych Milczyc. W efekcie duża część społeczeństwa zamieszkującego Brwice i Lipną posiada wspólne więzy rodzinne.

Drugim prelegentem przybyłym na wieczór autorski był Augustyn Wiernicki, autor książki "Śladami Polskich Dzieci Wojny" i jednocześnie Prezes Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny.

Obaj prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali jak ważne jest zachowanie prawdy historycznej oraz konieczność uszanowania przeżyć i doznanych cierpień przez repatriantów z okresu II wojny światowej.

fot. J.Karwańska

Wydarzenie uświetnił występ dzieci z zespołu „Szyk” działającym przy Bibliotece i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju pod opieką instruktor Elżbiety Moski. Dzieci zaśpiewały piosemnki patriotyczne związane z tematyką spotkania.

fot. J.Karwańska

Ponadto Pan Andrzej Szelążek zaprezentował swoje płaskorzeźby wykonane z drewna lipowego inspirowane motywami przyrodniczymi, sakralnymi i środowiskiem leśnym.

fot. J.Karwańska

Spotkanie cieszyło się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności o czym świadczyła duża frekwencja przybyłych słuchaczy. Wspólne działanie nadleśnictwa i samorządu terytorialnego pozwoliło na wspomnienia bliskie sercom okolicznych mieszkańców oraz stanowiły powód do spotkania „wielkiej milczyckiej rodziny ”.