Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

"ZJAWISKO WIELOCZYNNIKOWEGO ZAMIERANIA SOSNY ZWYCZAJNEJ

"ZJAWISKO WIELOCZYNNIKOWEGO ZAMIERANIA SOSNY ZWYCZAJNEJ

Od kilku lat drzewostany sosnowe w Polsce, w tym również lasy Nadleśnictwa Wymiarki przechodzą poważny kryzys. Wskutek jednoczesnego oddziaływania wielu negatywnych czynników abiotycznych i biotycznych, sosny dotknęło negatywne zjawisko wieloczynnikowego zamierania - video.

Wszystko rozpoczęło się w roku 2015, kiedy to w naszym kraju obserwowano rekordy ciepła. Średnie roczne sumy opadów tamtego roku oraz w sezonie wegetacyjnym były najmniejsze w ostatnich kilkunastu latach. Silne wahania poziomu wód gruntowych oraz utrzymujący się niekorzystny bilans wodny nie pozostały bez wpływu na kondycję drzewostanów. Sytuacja nie uległa poprawie również w następnych latach. Osłabione w wyniku długotrwałej suszy oraz silnych wiatrów drzewostany nadleśnictwa Wymiarki stały się celem ataku foliofagów sosnowych takich jak brudnica mniszka, strzygonia choinówka czy barczatka sosnówka, które wiosną 2018 roku zwalczano na powierzchni blisko 5000 ha. Niestety pogłębiający się w deficyt wody pogarszał kondycję drzewostanów.

kliknuj tutaj i Obejrzyj materiał video zrealizowany w lasach Nadleśnictwa Wymiarki