Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

16 827 DNI W SŁUŻBIE NA RZECZ POLSKICH LASÓW

16 827 DNI W SŁUŻBIE NA RZECZ POLSKICH LASÓW

W dniu 3 października 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę leśniczego Leśnictwa Laskowice.

Pan Wiesław Kwiatkowski, osoba doskonale znana wielu pokoleniom leśników oraz okolicznym mieszkańcom po przepracowaniu 16 827 dni - czyli 46 lat i 26 dni w miesiącu wrześniu 2019 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Dla wielu osób leśniczym był „od zawsze”. Przez całą swoją karierę zawodową związany był z Nadleśnictwem Wymiarki, gdzie pracował jako stażysta, podleśniczy i przez ostatnie cztery dekady jako leśniczy. W uznaniu zasług w 2019 r. został uhonorowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odznaką "Zasłużony dla Leśnictwa Zielonogórskiego".

Uroczystość zgromadziła zarówno „czynnych jak i emerytowanych” pracowników Nadleśnictwa Wymiarki. Było to z jednej strony pożegnanie ze służbą, przełożonymi i pracownikami oraz z drugiej strony powitanie w gronie emerytowanych pracowników służby leśnej.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Zdzisław Woźny podziękował Panu Wiesławowi za wieloletnią pracę  i zaangażowanie składając mu jednocześnie życzenia zdrowia, radości oraz realizacji niespełnionych dotychczas marzeń i planów.

Zdzisław Woźny składający podziękowania (fot. Szymon Grelak)

 

Godnym podkreślenia jest fakt, że na spotkanie przybyli także dwaj emerytowani leśnicy, pełniący w przeszłości funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki, w osobach: Mieczysław Karwański oraz Edward Koszałka. Obaj zgodnie podkreślali, że odchodzącego na emeryturę Pana Wiesława cechował profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w służbie na rzecz polskich lasów.

Mieczysław Karwański składający życzenia (fot. Henryk Klimczewski)

 

Edward Koszałka składający życzenia (fot. Henryk Klimczewski)

 

Również w tym dniu nastąpiło wręczenie aktu powołania na stanowisko leśniczego  Leśnictwa Laskowice Panu Bogdanowi Richert, który wcześniej przez wiele lat był podleśniczym w tym samym leśnictwie.