Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

Nowy Plan Urządzania Lasu na lata 2020-2029

OGŁOSZENIE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla Nadleśnictwa Wymiarki. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.

Termin i miejsce posiedzenia KZP: 19.10.2017 r. o godz. 900 w Nadleśnictwie Wymiarki, ul. Łąkowa 1.

Osoby oraz instytucje zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionym posiedzeniu proszone są o zgłoszenie udziału w Nadleśnictwie Wymiarki w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.