Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

POLOWANIA W SEZONIE 2022/2023

POLOWANIA W SEZONIE 2022/2023

OFERTA NA SPRZEDAŻ TROFEÓW I POLOWAŃ W OHZ NADLEŚNICTWA WYMIARKI W SEZONIE ŁOWIECKIM 2022/2023

Nadleśnictwo Wymiarki w oparciu o zapisy § 8 Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 31.01.2022 r. w sprawie funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze przedstawia ofertę na sprzedaż trofeów i polowań w OHZ Nadleśnictwa Wymiarki w sezonie łowieckim 2022/2023.

Przewidywania ilość zwierzyny do pozyskania na terenie obwodów łowieckich
nr 227 oraz 230 możliwa do sprzedaży przedstawia się następująco:

Rodzaj zwierzyny

Ilość (szt.)

Jelenie - byki

50

Jelenie - łanie

25

Jelenie cielaki

15

RAZEM

90

 

Nadleśnictwo planuje przeprowadzenie sprzedaży polowań w trybie negocjacji cenowych przy uwzględnieniu oferty na sprzedaż trofeów i polowań w ośrodku hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Wymiarki realizowanych przez biura polowań w sezonie 2022/2023. (treść poniżej w materiałach do pobrania).

Ponadto informujemy, że posiadamy uprawnienia pozwalające na świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z nadleśnictwem.

Nadleśnictwo Wymiarki serdecznie zaprasza wszystkie chętne podmioty do współpracy.