Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Polsko-Niemieckie ćwiczenia w ramach projektu „Transgraniczna ochrona lasów przed pożarami

Polsko-Niemieckie ćwiczenia w ramach projektu „Transgraniczna ochrona lasów przed pożarami

W dniu 22 maja 2014 r., na terenie Nadleśnictwa Wymiarki, na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pracownicy Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż.) uczestniczyli w ćwiczeniach, organizowanych w ramach polsko-niemieckiego projektu „Transgraniczna ochrona lasów przed pożarami", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    W dniu 22 maja 2014 r., na terenie Nadleśnictwa Wymiarki, na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pracownicy Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż.) uczestniczyli w ćwiczeniach, organizowanych w ramach polsko-niemieckiego projektu „Transgraniczna ochrona lasów przed pożarami", finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CAŁOŚĆ MATERIAŁU POD LINKIEM  http://youtu.be/UtO-lFQwImc

   Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie systemu ochrony przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Wymiarki. Wzięli w nich udział niemieccy partnerzy z Urzędów Leśnych i straży pożarnych z Gőrlitz i Bautzen oraz służby leśne regionalnych dyrekcji LP w Zielonej Górze i Wrocławiu, a także kompania gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. W części wprowadzającej do manewrów, gospodarze przedstawili funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w RDLP w Zielonej Górze i Nadleśnictwie Wymiarki oraz organizację i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie żarskim.

Manewry koncentrowały się na pięciu epizodach dotyczących:

  • udziału sił własnych nadleśnictwa (samochód patrolowo-gaśniczy, ciągnik z pługiem leśnym, ciągnik z beczkowozem na wodę) w zakresie rozpoznania sytuacji pożarowej, utrzymywania łączności, kierowania siłami LP, współdziałania ze strażą i gaszenia ognia,
  • wykorzystania sprzętu ciężkiego OTL i ZUL (kruszarka Meri Crusher, harvester) do wykonywania pasów izolacyjnych i udostępniania terenu,
  • gaszenia pożaru pokrywy gleby przez brygady pracowników ZUL wyposażonych w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • zastosowania lotnictwa gaśniczego (samoloty AN-2R i M-18 Dromader) do bezpośredniego gaszenia ognia i wykonywania pasów zaporowych,
  • wprowadzenia kompanii gaśniczej na odcinek bojowy długości 1 km z zadaniem wykonania bariery zaporowej z piany oraz organizacji zaopatrzenia w wodę samochodów gaśniczych.

   Trwająca od wielu lat współpraca transgraniczna przynosi korzyści obu stronom, nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale np. przy skoordynowanym systemie wykrywania pożarów w pasie przygranicznym i alarmowaniu o nich. Strażacy z Saksonii wyrazili duże zainteresowanie aplikacją, dotyczącą modelowania pożaru lasu, chcąc ją pozyskać do stosowania na swoim terenie.