Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Polsko-niemieckie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów.

Polsko-niemieckie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów.

W dniu 27 września 2013 roku w „Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich" zostało podpisane „Porozumienie pomiędzy Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Wrocławiu a Starostwami Powiatowymi w Görlitz i Bautzen w sprawie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów."

W dniu 27 września 2013 roku w „Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich" zostało podpisane „Porozumienie pomiędzy Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Wrocławiu a Starostwami Powiatowymi w Görlitz i Bautzen w sprawie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów."

Porozumienie to ze strony Niemieckiej podpisane zostało przez Zastępcę Starosty Powiatu Bautzen Panią Birgit Weber i Zastępcę Starosty Powiatu Görlitz Dr. Christian Linke.

Ze strony Polskiej porozumienie podpisał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Lech Banach i Dyrektor RDLP we Wrocławiu Grzegorz Pietruńko.

Ponadto w potkaniu uczestniczyli Willfried Mannigel – Kierownik Lasów komunalnych powiatu Görlitz wraz ze współpracownikami, Nadleśniczowie z Nadleśnictwa Wymiarki- Edward Koszałka, Lipinki -Roman Wrażeń, Ruszów Janusz Kobielski, Z-ca Nadleśnictwa Pieńsk -Adam Duchaczek, Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia RDLP W Zielonej Górze -Paweł Wcisło, St. Specjalista ds. Ochrony ppoż. w RDLP we Wrocławiu -Tadeusz Włodarczyk, Mariusz Welman pracownik Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr, Anna Niemiec – Główny specjalista ds. funduszy pomocowych RDLP w Zielonej Górze, Cezary Szamreta – Prezes firmy Carbo Media- realizator projektu, Jerzy Szczygieł Specjalista d/s ppoż. Nadleśnictwa Wymiarki