Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie leśników polskich i niemieckich w Nadleśnictwie Wymiarki 29.05.19r.

Spotkanie leśników polskich i niemieckich w Nadleśnictwie Wymiarki 29.05.19r.

W dniu 29 maja 2019r. w centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach odbyła się kolejna konferencja z udziałem leśników z Polski oraz z Niemiec.

 

Tematyką spotkania były aspekty związane z ochroną lasu i ochroną p-poż w lasach. Gości Niemiec (lasy Brandenburgii i Saksonii), pracowników Dyrekcji LP z Zielonej Góry, Szczecina oraz Wrocławia, pracowników ZOL-u z Łopuchówka, Wrocławia i Szczecinka, oraz przedstawicieli kilku Nadleśnictw przywitał w imieniu Nadleśniczego Zastępca Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Pan Krzysztof Poczekaj. W swojej wypowiedzi podkreślał istotę oraz zasadność takich transgranicznych spotkań i współpracy. Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Pani Marta Wiler, która przedstawiła zarys tematyczny spotkania.

Później głos zajmowali kolejno przedstawiciele ZOL-i, specjaliści - leśnicy z Niemiec oraz pracownicy RDLP w Zielonej Górze, Szczecinie oraz we Wrocławiu.

Spotkanie miało na celu przeanalizowanie ubiegłego roku pod kątem zagrożenia i zabiegów zwalczania od szkodliwych owadów a także statystki pożarów. Dodatkowo omówiono prognozy zagrożenia  na 2019 rok w d-nach iglastych jak i liściastych w Polsce i w Niemczech. Przypomniano metodykę prognostyczną i zapobiegawczą stosowaną w Polsce oraz w Niemczech. Po zakończeniu części prezentacyjnej rozpoczęto dyskusję oraz zadawanie pytań. Na zakończenie Z-ca Dyrektora RDLP Pan Krzysztof Poczekaj podziękował za świetną współpracę i zachęcił do kolejnych spotkań.

Nadleśnictwo dziękuje również za obecność byłemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wymiarki Panu Edwardowi Koszałce, który zainicjował trwajcy już kilka lat cykl spotklań leśników z Polski i Niemiec.

autor zdjęć: Jakub Kazimir