Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szkodniki owadzie znowu w natarciu.

Szkodniki owadzie znowu w natarciu.

W Nadleśnictwie Wymiarki w 2018 roku zagrożenie od szkodliwych owadów będzie obejmować obszar ok. 4 775 ha.

Regularnie pojawiające się problemy z gradacyjnym występowaniem niektórych gatunków owadów spowodowane są głównie tym, iż na przeważającym obszarze RDLP w Zielonej Górze występują ubogie w gatunki drzewostany sosnowe, rosnące na słabych glebach. Masowe występowanie szkodników pierwotnych tych drzewostanów notowano już przed II WŚ i niezmiennie trwa ono do dziś. W związku z tym, na szeroką skalę prowadzone są nie tylko prace diagnostyczno-prognostyczne ale także działania na rzecz poprawy odporności drzewostanów, m.in. poprzez retencjonowanie wody czy też wzbogacanie ich składów gatunkowych.

Rok 2018 w lasach Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze będzie rokiem walki ze szkodliwymi owadami leśnymi - pierwotnymi szkodnikiami sosny, które atakują zdrowe drzewa (np. foliofagi, czyli owady liściożerne). Na ponad 438 tyś. ha powierzchni leśnej aż 66 975 ha jest zagrozonych od szkodników owadzich w stopniu od ostrzegawczego do silnego, co stanowi aż 15% wszystkich powierzchni leśnych RDLP.

Zagrożenie wystepuje przede wszystkim od:

           

            strzygoni choinówki - ponad 23 tyś. ha,                                           brudnicy mniszki -  blisko 23 tyś. ha.

          

            barczatki sosnówki - blisko 21 tyś. ha                                                        boreczników - ok. 300 ha.

 

W Nadleśnictwie Wymiarki na podstawie danych prognostycznych z 2017 i 2018 roku  zebranych z opasek lepowych, pułapek feromonowych, ścinek drzew kontrolnych na płachty oraz jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych szacuje się że zagrożenie od szkodliwych owadów będzie obejmowac obszar ok. 4 775 ha.

W celu określenia dokładnego zasięgu i faktycznego rozmiaru zagrożenia w Nadleśnictwie Wymiarki zostały powołane tzw. Punkty Obserwacyjne, na których zostaną przeprowadzone nadzwyczajne kontrole występowania oraz oceny stanu populacji gatunków szkodników pierwotnych sosny.

Zebrane poczwarki strzygonii choinówki zostaną wyłożone w specjalnych wylęgarkach, w których obserowowany będzie moment rozpoczecia wylęgu motyli oraz określony zostanie udział samic do samców a także zdrowotność populacji.

W innym miejscu drzewostanu bedzie obserwowany lot motyli strzygoni pozwalajacy określić moment kulminacji rójki tego owada, co bedzie miało istotny wpływ na zaplanowanie terminów oprysków.

W punktach obserwacyjnych poświęconych wędrującym ze ścioły po pniu gąsienicom brudnicy mniszki oraz barczatki sosnówki będą liczone gąsienice odłowione na opaskach lepowych założonych na pniach sosen.

        

wylęgarka zawierająca 100 poczwarek strzygoni gotowych do wylęgu           lepy  do odłowu gąsienic barczatki so. i brudnicy mniszki