Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Zamknięcie rogatek na przejazdach drogowo - kolejowych.

Nadleśnictwo Wymiarki informuje, że na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 ze zmianami) trzy przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane na skrzyżowaniach dróg leśnych będących w zarządzie naszej jednostki z linią kolejową nr 380 (relacji Jankowa Żagańska – Przewóz) od dnia 01 września 2020 r. zostaną zamknięte.

 

Przepisy w tym zakresie stanowią, że:

  • Wszystkie przejazdy przez czynne torowiska kolejowe, które nie są zlokalizowane w ciągach dróg publicznych, muszą uzyskać kategorię „F”, tj. zostać wynajęte zewnętrznym podmiotom;

 

  • W przypadku braku jakiegokolwiek zewnętrznego podmiotu zainteresowanego najmem określonego przejazdu, obiekt taki musi zostać trwale zlikwidowany, tak aby uniemożliwić korzystanie z niego;

 

  • W   przypadku   umownego   wynajęcia   danego   przejazdu   podmiotowi zewnętrznemu, instytucja ta (lub osoba) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego przejazdu, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno dla korzystających ze wskazanego przejazdu jak i podróżujących środkami transportu kolejowego, podczas ich przejazdu odcinkami, na których ujęte w umowie przejazdy kolejowo-drogowe są położone.
  • Wszystkie przejazdy podlegające  wynajmowi są  zaopatrywane w ruchome rogatki kolejowe, z obowiązkiem utrzymywania ich stale w stanie zamkniętym, poza sytuacjami realizacji planowanego przejazdu pojazdów należących do Najmującego lub instytucji współpracujących z Najmującym.

   

Oznacza to, że przejazdy kolejowe kategorii „F” tj. zlokalizowane na drogach wewnętrznych, do    których zakwalifikowano również drogi leśne wyposaża się w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników.

 

W przypadku Nadleśnictwa Wymiarki będą to przejazdy znajdujące się w następujących lokalizacjach

 

  1. Kilometraż 8+700 –  łączący dojazdy pożarowy nr 18 i 19 w Leśnictwie Lutynka granica oddziału 6 i 7 (Gmina Wymiarki).

 

  1. Kilometraż 15+034 – znajdujący się w ciągu dojazdu pożarowego nr 19 "LIPNA" Leśnictwo Wymiarki granica oddziału 76 i 82 (Gmina Wymiarki).

 

  1. Kilometraż 20+181 - znajdujący się w ciągu dojazdu pożarowego nr 21 "KRESOWA" Leśnictwo Spalone oddz.114/ Leśnictwo Straszów oddz. 294 (Gmina Przewóz)

 

Zamknięcie przejazdów podyktowane jest zarówno przytoczonymi przepisami prawa jak również uzgodnioną z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. umową najmu, której treść była negocjowana przez ostatni rok.

 

Informujemy również, że dotychczasowe wykorzystanie przedmiotowych przejazdów drogowo – kolejowych do wywozu drewna, w celu odciążenia dróg lokalnych od wysokotonażowych transportów zostanie nadal utrzymane. Ponadto informujemy że, drogi dojazdowe prowadzące do zamkniętych rogatek kolejowych zostaną odpowiednio oznakowane.