Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Nadleśnictwo Wymiarki dokonało wycinki drzew niebezpiecznych przy drogach publicznych.

Nadleśnictwa Wymiarki w grudniu 2021 r. w ramach usuwania tzw. drzew niebezpiecznych dokonało wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 27 oraz drogi wojewódzkiej nr 300.

Działania te zostały skoordynowane z zarządcami dróg publicznych, co pozwoliło na bezpieczną organizację prac pozyskaniowych. W efekcie przeprowadzonych działań odcinki dróg, na których zrealizowano wycinkę, zwiększyły bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Wycięto w szczególności drzewa pochylone w kierunku jezdni, co zwiększyło także szerokość pasa bezdrzewnego, a tym samym zdecydowanie poprawiło widoczność. Zmniejszone zostało ryzyko powalenia drzew podczas silnych wiatrów, co wydaje się niezwykle istotne w dobie coraz częstszych zjawisk klęskowych, których jednym z ostatnich przykładów jest orkan Malik.

Fot. W. Kazimir

„Poszerzenie” pasa drogowego zmniejszyło również ryzyko kolizji ze zwierzętami leśnymi oraz przyczyni się do szybszego osuszania jezdni w okresie jesienno-zimowym i w trakcie niekorzystnych warunków pogodowych.

Fot. W. Kazimir