Powrót

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WYMIARKI

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WYMIARKI

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, a w szczególności w mediach społecznościowych informacjami związanymi z rekultywacją terenów pokopalnianych w miejscowości Gozdnica, Nadleśnictwo Wymiarki przedstawia aktualny stan faktyczny.

Na terenach położonych w zachodniej części miejscowości Gozdnica działalnością związaną z wydobyciem kopalin zajmuje się firma GZCB Sp. z.o.o. Jest to podmiot wydobywający żwir oraz iły ceramiczne, który w perspektywie kolejnych lat zobowiązany będzie do przeprowadzenia rekultywacji terenu.

Za aktualnie trwającą rekultywację na terenach, gdzie kopaliny zostały już wydobyte odpowiada firma PS Seven Sp. z o.o. Podmiot ten zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji na nieruchomościach będących własnością Gminy Gozdnica, które są na mocy użytkowania wieczystego użytkowane przez PS Seven Sp. z o.o. oraz na gruntach dzierżawionych od Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki.

Informujemy, że na chwilę obecną proces rekultywacji polegający na zasypywaniu wyrobiska pokopalnianego nie jest prowadzony na gruntach będących własnością Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki.