Powrót

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Wymiarki

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Wymiarki

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować!

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Wymiarki

 

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Wymiarki, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

 

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno – leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu: e-mail  wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl 

Telefon: 68 360 40 06  wewn.121 – Zastępca Nadleśniczego Jarosław Karwański

 

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/