Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

W lasach Nadleśnictwa prowadzi się również gospodarowanie zwierzyną. Na terenie N-ctwa leżą cztery obwody łowieckie, z których dwa o łącznej pow. blisko 22,5 tyś. ha stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz dwa dzierżawione przez „Koło Łowieckie Cietrzew" z siedzibą w Żarach o łącznej pow. blisko 14 tyś. ha.

W obwodach Nadleśnictwa występuje 13 paśników, 317 lizawek, ponad 112 ambon, oraz 46 wysiadek. Corocznie dokarmiamy zwierzynę wywożąc ponad 30 ton karmy i 0,5 tony soli.

W OHZ N-ctwa Wymiarki bytuje ponad 250 jeleni, 660 saren i prawie 260 dzików, 225 lisów oraz kilkaset szt. zwierzyny drobnej tj. zające, tchórze, norki amer., dzikie kaczki, kuropatwy.

Obwody Lasów Państwowych cieszą się ciągle rosnącym zainteresowaniem wśród myśliwych krajowych i zagranicznych. Corocznie OHZ Wymiarki odwiedza ponad 150 myśliwych z Francji, Danii, Belgii, Austrii, Niemiec.

 

*********************************************************************************************************************

„DARZ BÓR”

Szanowni Państwo. Zapraszamy wszystkich chętnych myśliwych krajowych i zagranicznych na polowania w Ośrodku Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Wymiarki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.  W naszej ofercie profesjonalna organizacja polowań indywidualnych i zbiorowych w atrakcyjnych cenach.

Co nas wyróżnia …?

NASZA LOKALIZACJA

Niewątpliwym atutem polowania na terenie Nadleśnictwa Wymiarki jest jego umiejscowienie. OHZ Wymiarki jest położony w płd-zach. części woj. lubuskiego, bezpośrednio przy granicy Polski z Niemcami. Ma to szczególne znaczenie dla myśliwych zagranicznych, szukających przygody w innym kraju, lecz stosunkowo niedaleko od domu.

Do dyspozycji myśliwych jest obszar dwóch obwodów leśnych o łącznej powierzchni 22,5 tyś. hektarów.  Myśliwy szukający przygody w Polsce ma możliwość przeżycia u nas wspaniałej przygody w jednym z największych i najpiękniejszych kompleksów leśnych w Europie - „Borach Dolnośląskich”.

NASZE ŁOWISKA

Nasze łowiska charakteryzują się bardzo dużą lesistością (blisko 70%). Tereny są zasobne przede wszystkim w zwierzynę grubą: jelenie szlachetne, dziki, sarny, drapieżniki. Rocznie pozyskujemy ok. 100 – 150 jeleni (w tym ok. 60 szt. byków) oraz ok. 200 dzików.

Aby prowadzić właściwą gospodarkę łowiecką użytkujemy kilkadziesiąt hektarów gruntów rolnych uprawiając kukurydzę, topinambur, grykę, owies, żyto i wiele innych zbóż  z przeznaczeniem na zgryz dla zwierzyny. Dbamy również o właściwe utrzymanie łąk śródleśnych.

Dzięki właściwej, długoletniej selekcji (OHZ funkcjonuje od 1965 roku) nasi klienci mają możliwość przeżywania wspaniałych rykowisk, które często kończą się pozyskaniem pięknych wieńców o masie 6-8kg, a niekiedy nawet większych (ponad 9kg).

Ze względu na dużą lesistość i stosunkowo niewielki udział wielkopowierzchniowych upraw rolnych, nasze odyńce charakteryzują się stosunkowo niewielką masą - do ok. 150kg, natomiast ich oręż często bywa imponujący, osiągający medalowe wyceny (szable pow. 20cm).

Jeśli jesteś myśliwym, który kocha nasz kraj, nie lubi długich, męczących podróży, a przede wszystkim pragnie poznawać nowe, nieznane mu jeszcze łowiska, nowych ludzi i tradycje, to zachęcamy do kontaktu z nami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Leśnicy z zielonogórskich nadleśnictw posadzą niemal 22,8 milionów drzew w regionie

Leśnicy z zielonogórskich nadleśnictw posadzą niemal 22,8 milionów drzew w regionie

Wiosna to czas kiedy leśnicy, w oczekiwaniu na sprzyjającą aurę, szykują się do odnowień lasu. Ten moment właśnie nastąpił i w roku bieżącym, na terenie dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, leśnicy planują obsadzić ok. 3,22 tys. ha powierzchni lasów.

Lasy odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka. Las od zawsze dawał schronienie, pokarm i opał pełniąc tym samym bardzo ważne funkcje: przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Dla wielu osób leśne ostępy stanowią najlepszą przestrzeń do rodzinnych wędrówek i uprawiania sportu. Jednak, aby móc w pełni korzystać z dóbr lasu, teraz i w przyszłości, trzeba odpowiednio godzić wszystkie wymienione funkcje, prowadząc trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną.

„Lasy są jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego i czynnikiem kształtującym równowagę ekologiczną (...)” - dr Magdalena FrączekW gospodarce leśnej okres wiosenny jest bardzo intensywny. W tym czasie leśniczowie i podleśniczowie, we współpracy z pracownikami zakładów usług leśnych, realizują większą część prac odnowieniowych. Część tych prac również wykonywana jest jesienią. Odnowienie lasu to proces prowadzony na powierzchniach leśnych, uprzednio zajętych przez las. Prace odnowieniowe mogą być wykonywane sztucznie, poprzez sadzenie lub siew, albo naturalnie – samosiewem, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki i możliwości, czyli wtedy kiedy młode pokolenie lasu powstaje na skutek opadania nasion, albo dzięki zdolności odroślowej drzew. Lasy w Polsce rosną na glebach najsłabszych, a wynika to z głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Jeśli las sadzony jest na gruntach nieleśnych (rolach), gdzie nigdy nie rósł las, wówczas są to tzw. zalesienia.

W roku 2021 zielonogórscy leśnicy planują posadzić ponad 22 799 550 drzew, z czego ponad 35,6 % stanowić będą gatunki drzew liściastych, w tym 441,5 tys. drzew to gatunki miododajne. Sadzone są one z myślą o pszczołach i w celu zwiększania bioróżnorodności. Na terenie nadleśnictw zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych, do odnowienia, leśnicy przeznaczyli powierzchnię o areale 3217 ha, a ok. 90 ha powierzchni zielonogórskich lasów zostanie odnowionych naturalnie. To minimalny obszar przeznaczony do odnowień naturalnych, ponieważ zwykle zajmują one znacznie większy areał. Tak było w minionych latach, np.  w roku 2020 – leśnicy zaplanowali 102,88 ha, a w rzeczywistości powierzchnia wyniosła ponad 137 ha, natomiast w roku 2019 planowano niemal 73 ha, jednak sprzyjające warunki spowodowały, że w sposób naturalny została odnowiona ponad 112 hektarowa powierzchnia lasów.


Odnowienie naturalne sosny pospolitej na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Lasy zajmują ponad 29 % powierzchni kraju, zajmując obszar ok. 9,26 mln ha co powoduje, że Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich. W efekcie trwale zrównoważonego gospodarowaniu lasami, lesistość naszego kraju została zwiększona z 21 % w roku 1945, do 29,6 %  obecnie. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 33 proc. w 2050 r. Najwyższy wskaźnikiem lesistości w Polsce ma województwo lubuskie. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze obejmuje swoim zasięgiem lasy położone przede wszystkim na terenie województwa lubuskiego i tylko w niewielkim stopniu (ok. 5%) na terenie ościennych województw – wielkopolskiego (4,91%) i dolnośląskiego (0,20%).

Lasy Państwowe co roku sadzą ok 500 mln drzew, które są hodowane w szkółkach leśnych, na potrzeby nadleśnictw, ale również prywatnych właścicieli lasów, działek i ogrodów. Łącznie co roku leśnicy produkują ok. 800 mln sadzonek.

W ostatnich latach, 2009-2019, w Lasach Państwowych, w zarządzie których wg danych GUS znajduje się 77,9 % ogólnej powierzchni lasów w Polsce, co roku na każdym hektarze przyrastało średnio 9,19 m3 drewna, z tego pozyskiwano 5,66 m3, a reszta przyrostu powiększała zasoby. W tym czasie powierzchnia lasów również się zwiększyła o 50,2 tys. ha, do 7,15 mln ha. Wskaźnik wzrostowy również jest notowany w średnim wieku lasów – wynoszącym 60 lat, w ilości martwego drewna – z 37 mln m3 do 56,8 mln m3 (średnio 8m3/ha) w roku 2019 oraz ogólnym wzroście gatunków liściastych. Według danych GUS dziś drzew gatunków liściastych w polskich lasach jest ok. 32 %. W roku 1945 było ich zaledwie 13 %, natomiast drzew gatunków iglastych było 87 %.

Chcąc zachować bogactwo przyrodnicze, wysoką produkcyjność i potencjał regeneracyjny oraz żywotność lasów, leśnicy bazują na praktyce i doświadczeniu, wiedzy, własnych obserwacjach i prognozach naukowców. W dobie zmian klimatycznych niezwykle istotną rolę odgrywa dostosowanie składów gatunkowych drzew do siedliska, co także wpływa na różnorodność ekosystemu leśnego. Leśnicy, nazywają to działanie przebudową drzewostanów, która ma na celu wzmocnić lasy na zmiany klimatu, gdyż lasy i zrównoważona gospodarka leśna zmniejszają problemy związane z ociepleniem klimaty i bioróżnorodnością.


Film pt. "Kto sadzi lasy, pożyteczny po wsze czasy" autorstwa Pawła Mrowińskiego z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
w Jeziorach Wysokich, zrealizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów, który obchodzony jest 21 marca.