Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

"Bory Dolnośląskie" obszar o powierzchni 26.223 ha położony w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Małomice 44 ha, Przewóz 9.633 ha, Wymiarki 1.571 ha. OChK został utworzony w 2003 roku, na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

"Bory Bogumiłowskie" obszar o powierzchni 8.910 ha położony w gminach: Żary 4.588 ha, Lipinki Łużyckie 2.110 ha, Przewóz 1.363 ha, Trzebiel 849 ha; Utworzony w 2003 roku na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

W zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki Obszar Chronionego Krajobrazu - "Bory Dolnośląskie" obejmuje obszar ok.10 790 ha, natomiast „Bory Bogumiłowskie" - ok. 2 560 ha.

Tu znajdziesz dokładne informacje o OChK w woj. lubuskim http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ROCZNICA FORSOWANIA NYSY

ROCZNICA FORSOWANIA NYSY

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w nadgranicznym Przewozie zorganizowano obchody rocznicowe upamiętniające 77 rocznicę bitwy rozpoczętej 16 kwietnia 1945 r. o Nysę Łużycką określanej mianem forsowania Nysy.

Była to jedna z bitew operacji łużyckiej jaka obyła się w końcowej fazie II wojny światowej na froncie wschodnim. Do walk przystąpiła 2 Amia Wojska Polskiego oraz wojska niemieckie Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte). Strona polska poniosła ogromne straty, które według statystyk historycznych stanowiły 27% wszystkich strat poniesionych przez całe Wojsko Polskie na froncie wschodnim od października 1943 do maja 1945 roku. Zginęło ponad 5 tys. żołnierzy, a 3 tysiące uznano za zaginionych. Krwawe starcie stanowiło ostatnią udaną ofensywą wojsk niemieckich u schyłku II wojny światowej.

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Nadleśnictwo Wymiarki w patriotycznych uroczystościach reprezentował Nadleśniczy Zdzisław Woźny, który złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych.

fot. J. Kazimir

Należy nadmienić, że niemym świadkiem wydarzeń jakie miały miejsce na terenach przygranicznych ponad siedem dekad temu są także lasy znajdujące się w zarządzie nadleśnictwa. Pozostało wiele transzei wykorzystywanych jako okopy oraz lei po wybuchach w rejonach toczonych walk.

Fragment mapy Nadleśnictwa Wymiarki na podkładzie numerycznego modelu terenu z widocznymi lejami po wybuchach.

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

 

Ciekawostkę stanowi również fakt, że na północ od Przewozu w sąsiedztwie dzisiejszej drogi wojewódzkiej nr 350 do miejscowości Nowe Czaple istniało 7 miejscowości. Wszystkie miejscowości zostały wyludnione w lutym 1945 r. przez Wermacht, co było efektem zbliżania się wojsk Armii Czerwonej. Aby nie pozostawiać łupów dla wroga, większość wsi została podpalona przez wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych ocalały i funkcjonują do dziś tylko trzy miejscowości.

Autor: J.Karwański