Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

"Bory Dolnośląskie" obszar o powierzchni 26.223 ha położony w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Małomice 44 ha, Przewóz 9.633 ha, Wymiarki 1.571 ha. OChK został utworzony w 2003 roku, na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

"Bory Bogumiłowskie" obszar o powierzchni 8.910 ha położony w gminach: Żary 4.588 ha, Lipinki Łużyckie 2.110 ha, Przewóz 1.363 ha, Trzebiel 849 ha; Utworzony w 2003 roku na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

W zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki Obszar Chronionego Krajobrazu - "Bory Dolnośląskie" obejmuje obszar ok.10 790 ha, natomiast „Bory Bogumiłowskie" - ok. 2 560 ha.

Tu znajdziesz dokładne informacje o OChK w woj. lubuskim http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Samorządowe sadzenie lasu

Samorządowe sadzenie lasu

Nadejście wiosny spowodowało rozpoczęcie sadzenia lasu określanego mianem odnowienia lasu.

W Nadleśnictwie Wymiarki w dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało zorganizowane samorządowe sadzenie lasu. Wydarzenie, po długim okresie obostrzeń pandemicznych umożliwiło leśnikom przybliżenie działań realizowanych przez Lasy Państwowe zarówno w skali ogólnokrajowej jak również w odniesieniu do Nadleśnictwa Wymiarki.

W trakcie porannego spotkania zaprezentowano zagadnienia upowszechniające dane z raportu pt. „Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych”. Omówiona została współpraca Lasów Państwowych z samorządami, działania podejmowane na rzecz społeczeństwa, ochrony przyrody oraz służące rozwojowi lokalnemu. Omówiono także zrealizowane i planowane inwestycje na terenie Nadleśnictwa Wymiarki. Przedstawiono rozmiary zadań gospodarczych planowanych do realizacji w ramach zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu opracowanego dla Nadleśnictwa Wymiarki na lata 2020-2029. Zaprezentowano również zagadnienia związane
z odnawianiem lasu i metodami stosowanymi w nadleśnictwie (odnowienie naturalne zaplanowane na najbliższe 10-lecie, odnowienie sztuczne zmechanizowane tj. przy wykorzystaniu sadzarki oraz odnowienie sztuczne ręczne).

Mimo, iż aura tego dnia nie nastrajała zbyt optymistycznie (poranny deszcz, zachmurzenie i silne powiewy wiatru) frekwencja dopisała, a zaplanowana „kampania odnowieniowa” w  wykonaniu przedstawicieli okolicznych samorządów terytorialnych doszła do skutku. W trakcie sadzenia pojawił się nawet element współzawodnictwa ale na szczęście nie wpływający na jakość sadzenia.

fot. J. Kazimir

Proces sadzenia lasu wkomponował się idealnie w bezdeszczowe okienko pogodowe, co sprzyjało wytężonemu wysiłkowi. Mamy nadzieję, że udatność posadzonej uprawy będzie wysoka, co poniekąd powinien także zagwarantować deszcz, który pojawił się zaraz po opuszczeniu powierzchni leśnej.

Autor. J. Karwański