Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

"Bory Dolnośląskie" obszar o powierzchni 26.223 ha położony w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Małomice 44 ha, Przewóz 9.633 ha, Wymiarki 1.571 ha. OChK został utworzony w 2003 roku, na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

"Bory Bogumiłowskie" obszar o powierzchni 8.910 ha położony w gminach: Żary 4.588 ha, Lipinki Łużyckie 2.110 ha, Przewóz 1.363 ha, Trzebiel 849 ha; Utworzony w 2003 roku na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

W zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki Obszar Chronionego Krajobrazu - "Bory Dolnośląskie" obejmuje obszar ok.10 790 ha, natomiast „Bory Bogumiłowskie" - ok. 2 560 ha.

Tu znajdziesz dokładne informacje o OChK w woj. lubuskim http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Święto Lasu i ochrony Klimatu

Święto Lasu i ochrony Klimatu

W dniu 17 maja 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, w ramach Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowane w 2021 r. Święto Lasu i Ochrony Klimatu.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu zorganizowane zostało w dniu 04 września 2021 r. w Żarach przez następujące podmioty: Fundacja Natura Polska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Miasto Żary. Projekt był finansowany przez programy współpracy transgranicznej Interreg Brandenburgia - Polska oraz Polska - Saksonia.

Przywitanie gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki (fot. K.Zator)

Prowadzącym spotkanie była Pan Tomasz Żółkiewicz - Prezes Fundacji Natura Polska. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele wielu środowisk, w tym Lasów Państwowych, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, samorządów lokalnych oraz partnerów z Niemiec. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz całość przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli leśnicy z Niemiec (fot. K.Zator)

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że idea powinna być nadal kontynuowana w latach kolejnych z cyklicznością co 2-3 lata.

Autor: J.Karwański