Wydawca treści Wydawca treści

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Obecnie gospodarujemy na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski. Tuż po zakończeniu II wojny światowej było to zaledwie 21 proc. Co roku sadzimy 500 mln nowych drzew, by lasów w Polsce wciąż przybywało.

Co roku polscy leśnicy sadzą 500 mln drzew

Dbamy też, by lasy były różnorodne biologicznie. 85 proc. rezerwatów w Polsce leży na terenie Lasów Państwowych. 40 proc. lasów w naszym zarządzie jest chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Walczymy z wieloma zagrożeniami: klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, a także kłusownictwem czy wandalizmem.

Dbamy, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (fot. P. Fabijański)

Jednym z naszych głównych zadań jest udostępnianie lasów społeczeństwu. Zachęcamy Was do skorzystania z pięknie położonych wśród leśnych ostępów ośrodków wypoczynkowych, leśniczówek czy pokoi gościnnych. To dla Was tworzymy tysiące kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i konnych, setki parkingów leśnych i pól biwakowych. Wszystkie je znajdziecie w serwisie www.czaswlas.pl.

Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, surowiec uniwersalny i ekologiczny, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozyskujemy ponad 30 mln m sześc. drewna rocznie, dwa razy więcej niż na początku lat 90. XX wieku. Mimo to średnia zasobność w drewno hektara naszych lasów jest o jedną czwartą większa niż 20 lat temu i o 40 proc. większa niż obecnie wynosi średnia w Unii Europejskiej.

W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak W Polsce w branżach związanych z leśnictwem pracuje ok. 375 tys. osób, czyli średnio co 40. pracujący Polak. Sektor przetwórstwa drewna wypracowuje ok. 8 proc. naszego PKB. Między innymi dzięki drewnu z Lasów Państwowych Polska jest 10. największym producentem mebli na świecie i 4. największym ich eksporterem.

Lasy Państwowe zatrudniają 25 tys. osób. W ten sposób jesteśmy 9. największym pracodawcą w Polsce. Wśród największych firm w kraju zajmujemy 22. miejsce pod względem przychodów i 11. pod względem zysków. Wartość majątku, którym zarządzamy, sięga 300 mld zł. Jeśli doliczymy wartości społeczne, będzie on wart biolion złotych. Nie korzystamy z pieniędzy z budżetu, tylko sami zarabiamy na swoją działalność. Pomimo kryzysu finansowego zysk odnotowujemy nieprzerwanie od 2002 r. Ponadto płacimy podatki wysokości 1,3 mld zł rocznie.

87 proc. Polaków uważa, że leśnicy są kompetentni. Chętnie dzielimy się z innymi swoją wiedzą o polskich lasach, ich historii i walorach przyrodniczych. Wydajemy książki, periodyki, broszury, prowadzimy stronę internetową www.lasy.gov.pl. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowaliśmy serwis „Las Rysia eRysia" (www.erys.pl). Nasza kadra od lat wspiera szkoły w edukacji przyrodniczej. Organizujemy też wiele akcji służących poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie i ekologii.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

POPRAWA WARUKÓW BYTOWANIA I BAZY ŻEROWEJ

POPRAWA WARUKÓW BYTOWANIA I BAZY ŻEROWEJ

Nadleśnictwo Wymiarki w ramach działań prowadzonych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny zorganizowało w dniu 28 kwietnia 2023 r. sadzenie drzew owocowych.

Działania realizowane były w połączeniu z ogólnopolską akcją prowadzoną przez Polski Związek Łowiecki pn. „100 tysięcy drzew na 100 - lecie Zjednoczonego Łowiectwa”. Sadzonki drzew owocowych zostały zorganizowane przez Koło Łowieckie „Borówka” Zielona Góra. Do udziału w pracach terenowych zaproszeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszynie wraz z opiekunami oraz myśliwi z Koła Łowieckiego „Ponowa” w Wymiarkach. Celem podjętych działań było zwrócenie uwagi na potrzebę wzbogacania bioróżnorodności przyrodniczej w łowiskach oraz zapoznanie młodzieży z działaniami wykonywanymi przez leśników i myśliwych na rzecz ochrony przyrody.

fot. J.Karwański

Spotkanie było również dobrą okazją do przedstawienia rodzajów upraw rolnych, zakładanych z myślą o wzbogaceniu bazy żerowej dla zwierząt łownych mających jednocześnie zadanie zatrzymania ich na terenie obszarów leśnych, a tym samym ograniczania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość odwiedzenia lądowiska operacyjnego Gozdnica, będącego w zasobach nadleśnictwa, które znajdowało się w sąsiedztwie powierzchni sadzenia. Na terenie lądowiska stacjonowały samoloty, które wykonywały opryski w okolicznych nadleśnictwach, położonych w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Okoliczność ta sprawiła, że dodatkowa lekcja o leśnictwie dotyczyła zagrożeń drzewostanów powodowanych przez świat owadów.

fot. J.Karwański

Zorganizowane spotkanie pozwoliło na efektywnie spędzenie czasu na łonie przyrody, połączone z praktycznymi wiadomościami o działaniach wykonywanych przez myśliwych i leśników. Ponadto na terenie dwóch obwodów łowieckich nr 227 i 230 powstały finalnie nowe nasadzenia drzew owocowych.

fot. J.Karwański

Nadleśnictwo Wymiarki składa serdeczne podziękowania dla uczniów, opiekunów i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Witoszynie. Ponadto dziękujemy Andrzejowi Brachmańskiemu z KŁ „Borówka” Zielona Góra oraz Tadeuszowi Molińskiemu, Mirosławowi Szuń i Józefowi Abramowiczowi z KŁ „Ponowa” Wymiarki za udział i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Autor. J.Karwański