Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bezpieczna majówka w lesie

Bezpieczna majówka w lesie

Nadchodzący długi weekend sprzyja wyprawom do lasu więc warto zadbać o bezpieczeństwo, dlatego też straż leśna rusza z akcją „Majówka 22”.

W Polsce lasy zajmują ok 29,2 proc. powierzchni terytorium kraju, co w stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Większość polskich lasów stanowią lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Leśne tereny nie tylko spełniają funkcje przyrodniczą i gospodarczą, ale przede wszystkim też pełnią funkcję społeczną – bo kto nie lubi wyprawy do lasu, zwłaszcza gdy teren jest ciekawy krajobrazowo i posiada użyteczną infrastrukturę turystyczną?

Lasy Państwowe startują z akcją Majówka 22

W celu ochrony lasów przed szkodnictwem, leśnicy w całej Polsce, a zwłaszcza straż leśna jako zespół terenowy - powołany do zwalczania przestępstw i wykroczeń, monitorują lasy przed ewentualnymi zagrożeniami. W związku z nadchodzącym, długim weekendem majowym, będą prowadzone wzmożone kontrole leśnych ostępów. W terminie od 29 kwietnia do 9 maja br., pod kryptonimem „Majówka 22” zostanie przeprowadzona centralna akcja straży leśnej, obejmująca działania kontrolno-prewencyjne, mające na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo oraz ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie to działanie prowadzone również we współpracy z innymi służbami.

Ochrona lasów przed zagrożeniami

W trakcie akcji „Majówka 22” podejmowane będą czynności, mające na względzie również bezpieczeństwo pożarowe. Warto podkreślić, że od początku roku 2022 (do 26 kwietnia br. włącznie) na terenie RDLP w Zielonej Górze wybuchło 71 pożarów lasów, w wyniku których spłonęło ok. 47 ha powierzchni leśnej. Apelujemy więc o rozsądne korzystanie z leśnych ostępów.  W przypadku np. naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą spowodować pożar lasu, jego rozproszenie, czy też utrudnianie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, albo ewakuacji przypominamy, że straż leśna ma obowiązek reagować na takie sytuacje. Podczas zeszłorocznej akcji, w trakcie wspólnych służb, strażnicy leśni przeprowadzili 155 interwencji, które wymagały wyjaśnienia, odnotowano 176 wykroczeń, nałożono 31 mandatów karnych i zastosowano 138 pouczeń w trybie art. 41 KW, co daje statystycznie 5,45 pouczeń na jedno postępowanie mandatowe. Spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń 7 przypadków pozostało do dalszego wyjaśnienia.  Zatem warto mieć na względzie, że osobom nieprzestrzegającym przepisy (link) grozi grzywna w drodze mandatu karnego i/lub nałożenie wobec sprawcy wniosku o ukaranie do sądu.

Atrakcyjne i bezpieczne leśne wyprawy

Wybierając się na spacer do lasu warto odpowiednio wcześniej zaplanować swoją wycieczkę, np. korzystając z bezpłatnej aplikacji mBDL (Mobilny Bank Danych o Lasach – link) dzięki której możemy zweryfikować możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem zaparkowania, albo też idąc indywidualnie można udostępnić swoją lokalizację innym osobom. Przydatnym narzędziem jest również portal online „Czas w las” (link), który obejmuje całą Polskę. Można tu znaleźć ciekawe miejsca do odwiedzenia, lokalizację miejsc postojowych, czy też gotowe pomysły na wyprawy. Miłośnicy bushcraftu i surwiwalu, w wyznaczonych miejscach, w ramach programu „Zanocuj w lesie” mogą również skorzystać z legalnych miejsc do nocowania na terenach nadleśnictw (link). Wspomniane propozycje mogą nie tylko uatrakcyjnić wyjście/wyjazd do lasu, ale przede wszystkim wpłynąć na bezpieczny przebieg wycieczki w leśne ostępy. Zachęcamy do korzystania z tej ciekawej oferty, bo polskie lasy – zajmujące niemal 1/3 powierzchnię Polski są niezwykle urokliwe.