Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podsumowanie akcji #sprzątaMY

Podsumowanie akcji #sprzątaMY

W dniu 20 czerwca 2022r. Nadleśnictwo Wymiarki zorganizowało akcję pod hasłem #sprzątaMY, której wspólnie z PGL Lasy Państwowe patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Sprzątanie lasów odbyło sie na terenie leśnictwa Wymiarki.

W akcji w Wymiarkach wzięły udział dzieci z klasy 7 Szkoły Podstawowej w Witoszynie w obecności pracowników nadleśnictwa.

Podczas kilkugodzinnego godzinnego spotkania przeprowadzono rozmowę połączoną ze wspólną dyskusją nad zjawiskiem zaśmiecania lasów przez ludzi, o konsekwencji tych działań oraz o możliwości przeciwdziałania tak bezmyślnemu postępowaniu. Wskazano na problem zbyt słabej edukacji dzieci i młodzieży zarówno w domach jak i w szkołach. Omówiono również podstawowe zasady recyklingu śmieci oraz wskazano praktyczne metody pomocy w walce ze zjawiskiem wyrzucania śmieci do lasu. Następnie wszyscy wspólnie wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci ruszyli w teren, aby pozbierać pozostawione w lesie odpady. W sumie udało się zebrać prawie tonę śmieci.

Na zakończenie tego pracowitego dnia uczniowie mieli możliwość zrelaksowania się podczas rozmaitych gier leśnych, które przygotował edukator nadleśnictwa Pan Jerzy Szczygieł oraz upiec kiełbaskę na ognisku.

 

Wszystkim uczestnikom akcji #sprzątaMY gratulujemy i dziękujemy w imieniu PGL LP oraz wszystkich mieszkańców lasów.

Wszystkich zapraszamy do całorocznego sprzątania naszych wspólnych lasów.