Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bezpieczna majówka w lesie

Bezpieczna majówka w lesie

Nadchodzący długi weekend sprzyja wyprawom do lasu więc warto zadbać o bezpieczeństwo, dlatego też straż leśna rusza z akcją „Majówka 22”.

W Polsce lasy zajmują ok 29,2 proc. powierzchni terytorium kraju, co w stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Większość polskich lasów stanowią lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Leśne tereny nie tylko spełniają funkcje przyrodniczą i gospodarczą, ale przede wszystkim też pełnią funkcję społeczną – bo kto nie lubi wyprawy do lasu, zwłaszcza gdy teren jest ciekawy krajobrazowo i posiada użyteczną infrastrukturę turystyczną?

Lasy Państwowe startują z akcją Majówka 22

W celu ochrony lasów przed szkodnictwem, leśnicy w całej Polsce, a zwłaszcza straż leśna jako zespół terenowy - powołany do zwalczania przestępstw i wykroczeń, monitorują lasy przed ewentualnymi zagrożeniami. W związku z nadchodzącym, długim weekendem majowym, będą prowadzone wzmożone kontrole leśnych ostępów. W terminie od 29 kwietnia do 9 maja br., pod kryptonimem „Majówka 22” zostanie przeprowadzona centralna akcja straży leśnej, obejmująca działania kontrolno-prewencyjne, mające na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo oraz ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie to działanie prowadzone również we współpracy z innymi służbami.

Ochrona lasów przed zagrożeniami

W trakcie akcji „Majówka 22” podejmowane będą czynności, mające na względzie również bezpieczeństwo pożarowe. Warto podkreślić, że od początku roku 2022 (do 26 kwietnia br. włącznie) na terenie RDLP w Zielonej Górze wybuchło 71 pożarów lasów, w wyniku których spłonęło ok. 47 ha powierzchni leśnej. Apelujemy więc o rozsądne korzystanie z leśnych ostępów.  W przypadku np. naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą spowodować pożar lasu, jego rozproszenie, czy też utrudnianie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, albo ewakuacji przypominamy, że straż leśna ma obowiązek reagować na takie sytuacje. Podczas zeszłorocznej akcji, w trakcie wspólnych służb, strażnicy leśni przeprowadzili 155 interwencji, które wymagały wyjaśnienia, odnotowano 176 wykroczeń, nałożono 31 mandatów karnych i zastosowano 138 pouczeń w trybie art. 41 KW, co daje statystycznie 5,45 pouczeń na jedno postępowanie mandatowe. Spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń 7 przypadków pozostało do dalszego wyjaśnienia.  Zatem warto mieć na względzie, że osobom nieprzestrzegającym przepisy (link) grozi grzywna w drodze mandatu karnego i/lub nałożenie wobec sprawcy wniosku o ukaranie do sądu.

Atrakcyjne i bezpieczne leśne wyprawy

Wybierając się na spacer do lasu warto odpowiednio wcześniej zaplanować swoją wycieczkę, np. korzystając z bezpłatnej aplikacji mBDL (Mobilny Bank Danych o Lasach – link) dzięki której możemy zweryfikować możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem zaparkowania, albo też idąc indywidualnie można udostępnić swoją lokalizację innym osobom. Przydatnym narzędziem jest również portal online „Czas w las” (link), który obejmuje całą Polskę. Można tu znaleźć ciekawe miejsca do odwiedzenia, lokalizację miejsc postojowych, czy też gotowe pomysły na wyprawy. Miłośnicy bushcraftu i surwiwalu, w wyznaczonych miejscach, w ramach programu „Zanocuj w lesie” mogą również skorzystać z legalnych miejsc do nocowania na terenach nadleśnictw (link). Wspomniane propozycje mogą nie tylko uatrakcyjnić wyjście/wyjazd do lasu, ale przede wszystkim wpłynąć na bezpieczny przebieg wycieczki w leśne ostępy. Zachęcamy do korzystania z tej ciekawej oferty, bo polskie lasy – zajmujące niemal 1/3 powierzchnię Polski są niezwykle urokliwe.