Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

PRZYRODA TO NAJPIĘKNIEJSZY UNIWERSYTET

PRZYRODA TO NAJPIĘKNIEJSZY UNIWERSYTET

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę już za nami.

W tym roku pielgrzymka odbyła się w dniu 18 września 2021 r. Na Jasną Górę przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz organizacje pozarządowe. Pielgrzymka miała charakter  jubileuszowy, bowiem odbyła się już po raz 25.

Tydzień przed pielgrzymką miała miejsce beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego słowa „Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet” stały się mottem przewodnim tegorocznej, duchowej zadumy.

 

Fot. S.Wójtowicz

Wśród pielgrzymów reprezentujących zielonogórskich leśników byli również aktualni i emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Wymiarki.

 

Jasnogórskie błonia duchowej stolicy polski stały się tego dnia niewątpliwie najbardziej „żywo-zielonym” zakątkiem Polski.

Fot. S.Wójtowicz