Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Święto Lasu i ochrony Klimatu

Święto Lasu i ochrony Klimatu

W dniu 17 maja 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, w ramach Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowane w 2021 r. Święto Lasu i Ochrony Klimatu.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu zorganizowane zostało w dniu 04 września 2021 r. w Żarach przez następujące podmioty: Fundacja Natura Polska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Miasto Żary. Projekt był finansowany przez programy współpracy transgranicznej Interreg Brandenburgia - Polska oraz Polska - Saksonia.

Przywitanie gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki (fot. K.Zator)

Prowadzącym spotkanie była Pan Tomasz Żółkiewicz - Prezes Fundacji Natura Polska. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele wielu środowisk, w tym Lasów Państwowych, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, samorządów lokalnych oraz partnerów z Niemiec. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz całość przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli leśnicy z Niemiec (fot. K.Zator)

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że idea powinna być nadal kontynuowana w latach kolejnych z cyklicznością co 2-3 lata.

Autor: J.Karwański