Telefon interwencyjny ws. lęgów ptasich

Numer telefonu służy do informowania o przypadkach uszkodzeń lęgów ptasich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Leśnik, z którym się Państwo skontaktują podejmie interwencję, by pomóc poszkodowanym ptakom. Aby interwencja mogła przebiegać sprawnie, prosimy o jak najbardziej precyzyjne określenie lokalizacji i przesłanie fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt właściwy kontakt to policja. Gdy w efekcie kolizji zwierzę zostało ranne, policjanci powinni skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz podejmie decyzję, w jaki sposób pomóc czy też skrócić cierpienie zwierzęcia.

Przypominamy, że młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykamy zwierząt!

Telefon interwencyjny

578 710 360 lub 530 857 783

Dodatkowe informacje


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Tropical Forestry w Nadleśnictwie Wymiarki

Tropical Forestry w Nadleśnictwie Wymiarki

Studenci Leśnictwa Tropikalnego z Drezna z wizytą w polskich lasach.

Nadleśnictwo Wymiarki, w ramach kontynuacji współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, gościło studentów kierunku „Tropical Forestry” (Leśnictwo Tropikalne).

Specyfiką tego obszaru kształcenia jest bardzo duża wielonarodowość słuchaczy. W bieżącym roku nasze lasy odwiedzili obywatele odległych zakątków świata, m.in. z Pakistanu, Wietnamu, Bangladeszu, Nepalu, Ghany, Kongo, Kamerunu, Rwandy, Maroka. Co ciekawe, część przybyłych studentów, mimo młodego wieku, pracuje w swoich ojczystych krajach w urzędach leśnych, a studia stanowią formę dokształcania się. Nie zabrakło również studentów, opiekunów i profesorów z Niemiec.

Spotkanie najpierw miało charakter terenowy, a następnie teoretyczny - w siedzibie nadleśnictwa stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania polskiego modelu gospodarki leśnej. Przygotowaną część terenową goście pokonywali rowerowo, co stanowiło jednocześnie formę aktywnego spędzania czasu. Aura tego dnia nie była litościwa, bowiem panował wielki upał, co mocno dało się we znaki cyklistom. Zaprezentowano powierzchnie z odnowieniami sztucznymi gdzie, jak się okazało, dla wielu osób sosna pospolita stanowiła iście „egzotyczny” gatunek. Omówiono zagadnienia z zakresu hodowli i użytkowania lasu.

Po przybyciu do nadleśnictwa leśnicy zaprezentowali działania Lasów Państwowych na rzecz przyrody oraz społeczeństwa. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była lawina pytań. Niemały podziw wzbudziły zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, a w szczególności informacja, że nadleśnictwo dysponuje własnym miejscem lądowań i startów dla samolotów gaszących pożary lub patrolujących lasy. Również stosowanie sadzarek mechanicznych dla części studentów było swoistą nowością.

Wizyta szybko dobiegła końca, ale pozostały zapowiedzi kolejnych odwiedzin w przyszłym roku.

fot. Waldemar Kazimir

fot. Krzysztof Gadecki