Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W Nadleśnictwie Wymiarki można znaleźć następujące użytki ekologiczne (wg stanu na 01.01.2018r.):

Rejestr użytków ekologicznych w woj.lubuskim znajdziesz tutaj - http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

Studenci Leśnictwa Tropikalnego poznawali arkana polskiego leśnictwa.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Wymiarki w ramach trwającej już od kilku lat współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie prezentowali studentom kierunku "Tropical Forestry" (Leśnictwo Tropikalne) model polskiego leśnictwa. Spotkanie było okazją wskazania szeregu działań prowadzonych na rzecz wielofunkcyjnej i racjonalnej gospodarki leśnej.

fot. W. Babula

Podobnie jak w latach wcześniejszych na terenie nadleśnictwa gościła ponad dwudziestoosobowa grupa studentów reprezentująca różne i często odległe kraje. Wśród zwiedzających polskie lasy znaleźli się studenci mieszkający w czternastu krajach, położonych na czterech kontynentach. Z Afryki przybyli studenci z Kamerunu, Sierra Leone oraz z Togo. Azję reprezentowali obywatele Wietnamu, Pakistanu, Indii, Indonezji i Birmy. Z Ameryki Północnej dotarli studenci z Kanady, Nikaragui i Panamy natomiast z Ameryki Południowej  przyjechali słuchacze z Peru i Brazylii. Opiekunami grupy byli m.in. prof. Lukas Gissen oraz dr Eckhard Auch.

fot. W. Babula

Przybyłej delegacji wskazano powierzchnie leśne gdzie wykonywane były prace z zakresu ochrony, hodowli oraz użytkowania lasu. Całość spotkania odbyła się w warunkach terenowych na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Była to jednocześnie forma aktywnego spędzania czasu, bowiem nasi goście do Polski przyjechali rowerami. Pogoda dopisała, a przyszła grupa „międzynarodowych leśników” wróciła do Niemiec w wyśmienitych nastrojach.

 

Autor. J.Karwański