Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

Nadleśnictwo Wymiarki ze względu na niepowtarzalną charakterystykę przyrodniczo - krajobrazową jest bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i turystyki wielu Polaków.

Corocznie nasze lasy odwiedzają zwolennicy grzybobrania, zbieracze borówek oraz wielu innych bogactw jakie oferują nasze bory. 

Sąsiedztwo przepływającej, granicznej rzeki Nysy Łużyckiej daje możliwość wędkowania oraz kajakarskich i pontonowych spływów nie tylko Polakom ale również innym obywatelom UE. W gospodarstwach agroturystycznych można skorzystać z przejażdżek konnych,  kajaków i rowerów wodnych.        

Przez teren Nadleśnictwa przebiega 6 oznaczonych ścieżek rowerowych tworzących tzw. "Koronę Wymiarek".

W północno - zachodniej części Nadleśnictwa można podziwiać piękno Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa". Przez teren Nadleśnictwa przebiega 15 południk, co oznaczone jest granitową płytą,umieszczoną  w oddziale leśnictwa Spalone, obręb Wymiarki.

Nadleśnictwa Wymiarki udostępnia również swoje drogi leśne do organizowania imprez masowych tj; rajdu motorów oraz samochodów terenowych. 

Spośród obiektów kultury materialnej należy wymienić kościoły parafialne i filialne w : Bogumiłowie, Lipnej, Piotrowie, Witoszynie Dolnym. Na szczególną uwagę zasługują: średniowieczny kościół filialny w Lutynce zbudowany prawdopodobnie w XIII wieku- murowany z kamienia, a także ruiny klasztoru w Straszowie oraz „Wieża Głodowa" w Przewozie.

Tereny obwodów łowieckich bogate w różnorodną zwierzynę ściągają amatorów polowań z Polski i zagranicy. Rzadkie gatunki drzew jakie można odnaleźć w naszych lasach to np. : sosna wejmutka, sosny smołowa, daglezja oraz kasztan jadalny.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

POROZUMIENIE TRANSGRANICZE

POROZUMIENIE TRANSGRANICZE

NADLEŚNICTWO WYMIARKI PODPISAŁO POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POWIATEM GÖRLITZ.

Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki kontynuują zapoczątkowaną w połowie lat 90 – tych XX wieku współpracę z leśnikami z Niemiec. Pierwsze kontakty oparte były głównie na osobistych znajomościach poszczególnych pracowników. Przełomem był rok 1999, kiedy na terenie nadleśnictwa zorganizowano seminarium pn. „Pozaprodukcyjne funkcje lasów i ich ochrona na pograniczu polsko-niemieckim w rejonie Borów Dolnośląskich oraz Dolnych i Górnych Łużyc”. Organizowano wyjazdy dzieci z Polski na zajęcia w „Zielonej Szkole”, a leśnicy z Niemiec brali udział w uroczystościach „Dnia Leśnika” na terenie Wymiarek. Partnerzy zrealizowali wspólnie kilka projektów wykorzystując wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej. W okresie pandemii COVID-19 współpraca została czasowo ograniczona. W bieżącym roku ponownie zrealizowano kilka spotkań roboczych, które zwieńczone zostały w dniu 30 listopada 2022 r podpisaniem porozumienia o współpracy transgranicznej z Powiatem Görlitz (Landkreis Görlitz). Porozumienie podpisali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Zdzisław Woźny oraz Dyrektor Pan Thomas Rublack. Współpraca uzgodniona została w następujących obszarach:

  • Wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie kształcenia środowiska naturalnego i leśnego, ochrony lasów i przyrody,
  • Wspólnej organizacji transgranicznych imprez informacyjnych i dokształcających,
  •  Przeprowadzanie imprez dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla dzieci
    i młodzieży na temat kształtowania środowiska i ochrony przyrody,
  • Przygotowywanie celowych wniosków na dofinansowanie, pozyskiwanie dofinansowania na przeprowadzanie projektów infrastrukturalnych i pozyskiwanie środków celem ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Spotkanie związane z podpisaniem porozumienia zorganizowane zostało w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, gdzie w 2011 r. utworzone zostało „Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich”. Strona polska przedstawiła rys historyczny prowadzonej współpracy na przestrzeni blisko 30 lat, jak również formy i obiekty wykorzystywane do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.

fot. Jakub Kazimir

Goście z Niemiec zaprezentowali działalność realizowaną w Centrum Edukacji Ekologicznej Wilk w miejscowości Rietschen.

fot. Jakub Kazimir

W spotkaniu uczestniczył Wojciech Grochala - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przedstawiciele samorządów terytorialnych Henryk Janowicz - Starosta Powiatu Żagańskiego oraz  Lech Miszewski – Wójt Gminy Wymiarki, Mieczysław Kijewski - przedstawiciel Euroregionu Sprewa – Nysa-Bóbr, pracownicy Powiatu Görlitz, Centrum Edukacji Ekologicznej Wilk oraz pracownicy Nadleśnictwa Wymiarki.

Podpisany dokument formalizuje działania transgraniczne prowadzone od wielu lat. Wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że porozumienie stworzy nowe możliwości związane z realizacją wspólnych działań edukacyjnych oraz infrastrukturalnych i umożliwi skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych na planowane przedsięwzięcia.

fot. Jakub Kazimir

 

Autor: J.Karwański