Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

Nadleśnictwo Wymiarki ze względu na niepowtarzalną charakterystykę przyrodniczo - krajobrazową jest bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i turystyki wielu Polaków.

Corocznie nasze lasy odwiedzają zwolennicy grzybobrania, zbieracze borówek oraz wielu innych bogactw jakie oferują nasze bory. 

Sąsiedztwo przepływającej, granicznej rzeki Nysy Łużyckiej daje możliwość wędkowania oraz kajakarskich i pontonowych spływów nie tylko Polakom ale również innym obywatelom UE. W gospodarstwach agroturystycznych można skorzystać z przejażdżek konnych,  kajaków i rowerów wodnych.        

Przez teren Nadleśnictwa przebiega 6 oznaczonych ścieżek rowerowych tworzących tzw. "Koronę Wymiarek".

W północno - zachodniej części Nadleśnictwa można podziwiać piękno Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa". Przez teren Nadleśnictwa przebiega 15 południk, co oznaczone jest granitową płytą,umieszczoną  w oddziale leśnictwa Spalone, obręb Wymiarki.

Nadleśnictwa Wymiarki udostępnia również swoje drogi leśne do organizowania imprez masowych tj; rajdu motorów oraz samochodów terenowych. 

Spośród obiektów kultury materialnej należy wymienić kościoły parafialne i filialne w : Bogumiłowie, Lipnej, Piotrowie, Witoszynie Dolnym. Na szczególną uwagę zasługują: średniowieczny kościół filialny w Lutynce zbudowany prawdopodobnie w XIII wieku- murowany z kamienia, a także ruiny klasztoru w Straszowie oraz „Wieża Głodowa" w Przewozie.

Tereny obwodów łowieckich bogate w różnorodną zwierzynę ściągają amatorów polowań z Polski i zagranicy. Rzadkie gatunki drzew jakie można odnaleźć w naszych lasach to np. : sosna wejmutka, sosny smołowa, daglezja oraz kasztan jadalny.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Święto Lasu i ochrony Klimatu

Święto Lasu i ochrony Klimatu

W dniu 17 maja 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki, w ramach Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowane w 2021 r. Święto Lasu i Ochrony Klimatu.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu zorganizowane zostało w dniu 04 września 2021 r. w Żarach przez następujące podmioty: Fundacja Natura Polska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Miasto Żary. Projekt był finansowany przez programy współpracy transgranicznej Interreg Brandenburgia - Polska oraz Polska - Saksonia.

Przywitanie gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki (fot. K.Zator)

Prowadzącym spotkanie była Pan Tomasz Żółkiewicz - Prezes Fundacji Natura Polska. Na podsumowanie przybyli przedstawiciele wielu środowisk, w tym Lasów Państwowych, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, samorządów lokalnych oraz partnerów z Niemiec. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz całość przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli leśnicy z Niemiec (fot. K.Zator)

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że idea powinna być nadal kontynuowana w latach kolejnych z cyklicznością co 2-3 lata.

Autor: J.Karwański