Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kampania gaśnicza "Żary" na terenie leśnictwa Zabłocie

Kampania gaśnicza "Żary" na terenie leśnictwa Zabłocie

W dniu 19 września br. na terenie Nadleśnictwa Wymiarki (Leśnictwo Zabłocie) zostaną przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia taktyczno-bojowe w ramach inspekcji gotowości operacyjnej dla Kompanii Gaśniczej "Żary" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

W pierwszym etapie ćwiczeń pojazdy oraz druhowie jednostek wchodzących w skład WOO będą poddani przeglądowi sprzętu i wyposażenia.

W drugim etapie ćwiczeń, głównym celem będzie praktyczne sprawdzenie szeroko pojętego przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych, a w szczególności w zakresie gaszenia pożarów dużych kompleksów leśnych oraz dostarczania środka gaśniczego na duże odległości.

W ćwiczeniach będzie uczestnicyło łącznie ok. 60 strażaków oraz 11 samochodów pożarniczych.