Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

POSADZILIŚMY RAZEM LAS W 95 ROCZNICĘ ISTNIENIA LASÓW PAŃSTWOWYH

POSADZILIŚMY RAZEM LAS W 95 ROCZNICĘ ISTNIENIA LASÓW PAŃSTWOWYH

Nadleśnictwo Wymiarki w dniu 27 kwietnia b.r. na terenie l-ctwa Wymiarki oddz. 151b przeprowadziło akcję pod hasłem „ POSADŹMY RAZEM LAS”.

W ramach obchodów 95-lecia istnienia Lasów Państwowych Nadleśnictwo Wymiarki w dniu 27 kwietnia b.r. na terenie l-ctwa Wymiarki oddz. 151b przeprowadziło akcję pod hasłem „ POSADŹMY RAZEM LAS”.

We wspólnym sadzeniu lasu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z gmin Wymiarki, Przewóz i Gozdnica, ale również i miejscowi leśnicy wraz z rodzinami oraz emerytowani pracownicy LP.

Po zakończeniu sadzenia wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek pod wiatę Nadleśnictwa,. Dzieci jak i dorośli mogli wziąć udział w ciekawych grach i zabawach o tematyce leśnej. Wydarzeniu towarzyszyły gry i zabawy z zakresu edukacji przyrodniczo leśnej w Leśnej Osadzie Nadleśnictwa Wymiarki.

Autor zdjęć: spec. SL Jakub Kazimir