Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ROCZNICA FORSOWANIA NYSY

ROCZNICA FORSOWANIA NYSY

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w nadgranicznym Przewozie zorganizowano obchody rocznicowe upamiętniające 77 rocznicę bitwy rozpoczętej 16 kwietnia 1945 r. o Nysę Łużycką określanej mianem forsowania Nysy.

Była to jedna z bitew operacji łużyckiej jaka obyła się w końcowej fazie II wojny światowej na froncie wschodnim. Do walk przystąpiła 2 Amia Wojska Polskiego oraz wojska niemieckie Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte). Strona polska poniosła ogromne straty, które według statystyk historycznych stanowiły 27% wszystkich strat poniesionych przez całe Wojsko Polskie na froncie wschodnim od października 1943 do maja 1945 roku. Zginęło ponad 5 tys. żołnierzy, a 3 tysiące uznano za zaginionych. Krwawe starcie stanowiło ostatnią udaną ofensywą wojsk niemieckich u schyłku II wojny światowej.

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Nadleśnictwo Wymiarki w patriotycznych uroczystościach reprezentował Nadleśniczy Zdzisław Woźny, który złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych.

fot. J. Kazimir

Należy nadmienić, że niemym świadkiem wydarzeń jakie miały miejsce na terenach przygranicznych ponad siedem dekad temu są także lasy znajdujące się w zarządzie nadleśnictwa. Pozostało wiele transzei wykorzystywanych jako okopy oraz lei po wybuchach w rejonach toczonych walk.

Fragment mapy Nadleśnictwa Wymiarki na podkładzie numerycznego modelu terenu z widocznymi lejami po wybuchach.

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

 

Ciekawostkę stanowi również fakt, że na północ od Przewozu w sąsiedztwie dzisiejszej drogi wojewódzkiej nr 350 do miejscowości Nowe Czaple istniało 7 miejscowości. Wszystkie miejscowości zostały wyludnione w lutym 1945 r. przez Wermacht, co było efektem zbliżania się wojsk Armii Czerwonej. Aby nie pozostawiać łupów dla wroga, większość wsi została podpalona przez wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych ocalały i funkcjonują do dziś tylko trzy miejscowości.

Autor: J.Karwański