Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Samorządowe sadzenie lasu

Samorządowe sadzenie lasu

Nadejście wiosny spowodowało rozpoczęcie sadzenia lasu określanego mianem odnowienia lasu.

W Nadleśnictwie Wymiarki w dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało zorganizowane samorządowe sadzenie lasu. Wydarzenie, po długim okresie obostrzeń pandemicznych umożliwiło leśnikom przybliżenie działań realizowanych przez Lasy Państwowe zarówno w skali ogólnokrajowej jak również w odniesieniu do Nadleśnictwa Wymiarki.

W trakcie porannego spotkania zaprezentowano zagadnienia upowszechniające dane z raportu pt. „Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych”. Omówiona została współpraca Lasów Państwowych z samorządami, działania podejmowane na rzecz społeczeństwa, ochrony przyrody oraz służące rozwojowi lokalnemu. Omówiono także zrealizowane i planowane inwestycje na terenie Nadleśnictwa Wymiarki. Przedstawiono rozmiary zadań gospodarczych planowanych do realizacji w ramach zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu opracowanego dla Nadleśnictwa Wymiarki na lata 2020-2029. Zaprezentowano również zagadnienia związane
z odnawianiem lasu i metodami stosowanymi w nadleśnictwie (odnowienie naturalne zaplanowane na najbliższe 10-lecie, odnowienie sztuczne zmechanizowane tj. przy wykorzystaniu sadzarki oraz odnowienie sztuczne ręczne).

Mimo, iż aura tego dnia nie nastrajała zbyt optymistycznie (poranny deszcz, zachmurzenie i silne powiewy wiatru) frekwencja dopisała, a zaplanowana „kampania odnowieniowa” w  wykonaniu przedstawicieli okolicznych samorządów terytorialnych doszła do skutku. W trakcie sadzenia pojawił się nawet element współzawodnictwa ale na szczęście nie wpływający na jakość sadzenia.

fot. J. Kazimir

Proces sadzenia lasu wkomponował się idealnie w bezdeszczowe okienko pogodowe, co sprzyjało wytężonemu wysiłkowi. Mamy nadzieję, że udatność posadzonej uprawy będzie wysoka, co poniekąd powinien także zagwarantować deszcz, który pojawił się zaraz po opuszczeniu powierzchni leśnej.

Autor. J. Karwański