Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku

Nadleśnictwo Wymiarki w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1993 roku, kiedy to obręb Iłowa Żagańska na mocy Zarządzenia MOŚZNiL został przyłączony do nowo utworzonego Nadleśnictwa Żagań, i składa się z trzech obrębów: Gozdnica, Przewóz, Wymiarki. Powierzchnia ogółem nadleśnictwa wynosi 23 946 ha, w tym leśna 22 985 ha. Po wojnie na obszarze obecnego nadleśnictwa Wymiarki utworzono: nadleśnictwa Wymiarki i Iłowa Żagańska. W 1948 roku powstało nadleśnictwo Przewóz, a Gozdnicę jako samodzielne nadleśnictwo utworzono 1954 roku. 1 stycznia 1971 roku z nadleśnictw: Gozdnica, Iłowa Żagańska i Wymiarki powstało nadleśnictwo Wymiarki, do którego w 1972 roku przyłączono również Przewóz.


Definitywne urządzanie lasu wykonano wg stanu na 1 października 1965 roku dla nadleśnictw Wymiarki, Iłowa Żagańska i Przewóz, a dla nadleśnictwa Gozdnica wg stanu na 1 października 1964 roku. Wcześniej gospodarka leśna była prowadzona na podstawie tzw. prowizorycznych tabel klas wieku, a w latach pięćdziesiątych XX wieku przy pomocy prowizorycznych planów urządzania lasu. Obecnie nadleśnictwo Wymiarki jest na etapie przeprowadzania IV rewizji planów urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UROCZYSTA NARADA GOSPODARCZA

UROCZYSTA NARADA GOSPODARCZA

W dniu 8 lipca 2022 r. w biurowcu Nadleśnictwa Wymiarki odbyła się uroczysta narada połączona z obchodami Dnia Leśnika.

Narada stanowiła okazję do przekazania pracownikom podziękowań oraz wręczenia awansów służbowych. W uznaniu zasług dwóch leśniczych zostało uhonorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odznaką "Zasłużony dla Leśnictwa Zielonogórskiego" I i II stopnia. Wyróżnienia otrzymali odpowiednio Pan Władysław Babula – leśniczy leśnictwa Wymiarki oraz Pan Marian Zuba - leśniczy leśnictwa Przewóz.

Odznaczenia wręcza Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji RDLP w Zielonej Górze Pan Zbigniew Dymek (fot. J. Kazimir)

Odzanczenie dla Pana Mariana Zuby (fot. J. Kazimir)

 

W uroczystości uczestniczył również emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka. W trakcie obchodów Dnia Leśnika nastąpiło także oficjalne pożegnanie Pana Mariana Zuby, który w bieżącym miesiącu przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pan Marian rozpoczął pracę w Lasach Państwowych w dniu 1 września 1977 r., kiedy został zatrudniony na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Myślibórz, a później objął stanowisko podleśniczego. Do obsady Nadleśnictwa Wymiarki dołączył 1 maja 1989 roku i zajmował następujące stanowiska: podleśniczy ds. łowieckich, podleśniczy leśnictwa Włochów i leśniczy leśnictwa Przewóz. Przepracował w Lasach Państwowych ponad 45 lat – GRATULUJEMY !!!

Podczas uroczystego pożegnania Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Zdzisław Woźny w imieniu swoim oraz załogi złożył na ręce szacownego emeryta wyrazy szczerego podziękowania za wieloletnią sumienną i nienaganną pracę dla dobra Lasów Państwowych. Wyraził także nadzieję, iż będzie utrzymywał kontakt z nadleśnictwem i brać udział we wspólnych spotkaniach.

Czas pożegnania zobowiązał jednocześnie do przekazania obowiązków następcy na stanowisku leśniczego leśnictwa Przewóz, którym został Pan Rafał Richert. Symbolicznego przekazania leśnictwa dokonał odchodzący na zasłużoną emeryturę leśniczy, wręczając swojemu następcy cechówkę  stanowiącą rodzaj „pieczęci leśniczego”.

Zmiana na stanowisku leśniczego (fot. J. Kazimir)

Panu Marianowi życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów, natomiast Panu Rafałowi satysfakcji z zajmowanego stanowiska oraz wszelkiej pomyślności.