Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

"Bory Dolnośląskie" obszar o powierzchni 26.223 ha położony w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Małomice 44 ha, Przewóz 9.633 ha, Wymiarki 1.571 ha. OChK został utworzony w 2003 roku, na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

"Bory Bogumiłowskie" obszar o powierzchni 8.910 ha położony w gminach: Żary 4.588 ha, Lipinki Łużyckie 2.110 ha, Przewóz 1.363 ha, Trzebiel 849 ha; Utworzony w 2003 roku na mocy Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Nr 47, poz. 820). Po przeprowadzonych korektach powierzchniowych, aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 4, poz. 99 z dnia 23 stycznia 2009 r.).

 

W zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki Obszar Chronionego Krajobrazu - "Bory Dolnośląskie" obejmuje obszar ok.10 790 ha, natomiast „Bory Bogumiłowskie" - ok. 2 560 ha.

Tu znajdziesz dokładne informacje o OChK w woj. lubuskim http://bip.gorzow.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bezpieczna majówka w lesie

Bezpieczna majówka w lesie

Nadchodzący długi weekend sprzyja wyprawom do lasu więc warto zadbać o bezpieczeństwo, dlatego też straż leśna rusza z akcją „Majówka 22”.

W Polsce lasy zajmują ok 29,2 proc. powierzchni terytorium kraju, co w stawia nasz kraj w europejskiej czołówce. Większość polskich lasów stanowią lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Leśne tereny nie tylko spełniają funkcje przyrodniczą i gospodarczą, ale przede wszystkim też pełnią funkcję społeczną – bo kto nie lubi wyprawy do lasu, zwłaszcza gdy teren jest ciekawy krajobrazowo i posiada użyteczną infrastrukturę turystyczną?

Lasy Państwowe startują z akcją Majówka 22

W celu ochrony lasów przed szkodnictwem, leśnicy w całej Polsce, a zwłaszcza straż leśna jako zespół terenowy - powołany do zwalczania przestępstw i wykroczeń, monitorują lasy przed ewentualnymi zagrożeniami. W związku z nadchodzącym, długim weekendem majowym, będą prowadzone wzmożone kontrole leśnych ostępów. W terminie od 29 kwietnia do 9 maja br., pod kryptonimem „Majówka 22” zostanie przeprowadzona centralna akcja straży leśnej, obejmująca działania kontrolno-prewencyjne, mające na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo oraz ochronę zasobów przyrodniczych. Będzie to działanie prowadzone również we współpracy z innymi służbami.

Ochrona lasów przed zagrożeniami

W trakcie akcji „Majówka 22” podejmowane będą czynności, mające na względzie również bezpieczeństwo pożarowe. Warto podkreślić, że od początku roku 2022 (do 26 kwietnia br. włącznie) na terenie RDLP w Zielonej Górze wybuchło 71 pożarów lasów, w wyniku których spłonęło ok. 47 ha powierzchni leśnej. Apelujemy więc o rozsądne korzystanie z leśnych ostępów.  W przypadku np. naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą spowodować pożar lasu, jego rozproszenie, czy też utrudnianie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, albo ewakuacji przypominamy, że straż leśna ma obowiązek reagować na takie sytuacje. Podczas zeszłorocznej akcji, w trakcie wspólnych służb, strażnicy leśni przeprowadzili 155 interwencji, które wymagały wyjaśnienia, odnotowano 176 wykroczeń, nałożono 31 mandatów karnych i zastosowano 138 pouczeń w trybie art. 41 KW, co daje statystycznie 5,45 pouczeń na jedno postępowanie mandatowe. Spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń 7 przypadków pozostało do dalszego wyjaśnienia.  Zatem warto mieć na względzie, że osobom nieprzestrzegającym przepisy (link) grozi grzywna w drodze mandatu karnego i/lub nałożenie wobec sprawcy wniosku o ukaranie do sądu.

Atrakcyjne i bezpieczne leśne wyprawy

Wybierając się na spacer do lasu warto odpowiednio wcześniej zaplanować swoją wycieczkę, np. korzystając z bezpłatnej aplikacji mBDL (Mobilny Bank Danych o Lasach – link) dzięki której możemy zweryfikować możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem zaparkowania, albo też idąc indywidualnie można udostępnić swoją lokalizację innym osobom. Przydatnym narzędziem jest również portal online „Czas w las” (link), który obejmuje całą Polskę. Można tu znaleźć ciekawe miejsca do odwiedzenia, lokalizację miejsc postojowych, czy też gotowe pomysły na wyprawy. Miłośnicy bushcraftu i surwiwalu, w wyznaczonych miejscach, w ramach programu „Zanocuj w lesie” mogą również skorzystać z legalnych miejsc do nocowania na terenach nadleśnictw (link). Wspomniane propozycje mogą nie tylko uatrakcyjnić wyjście/wyjazd do lasu, ale przede wszystkim wpłynąć na bezpieczny przebieg wycieczki w leśne ostępy. Zachęcamy do korzystania z tej ciekawej oferty, bo polskie lasy – zajmujące niemal 1/3 powierzchnię Polski są niezwykle urokliwe.