Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

"Tropical Forestry" z wizytą w Polsce

Studenci Leśnictwa Tropikalnego poznawali arkana polskiego leśnictwa.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Wymiarki w ramach trwającej już od kilku lat współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie prezentowali studentom kierunku "Tropical Forestry" (Leśnictwo Tropikalne) model polskiego leśnictwa. Spotkanie było okazją wskazania szeregu działań prowadzonych na rzecz wielofunkcyjnej i racjonalnej gospodarki leśnej.

fot. W. Babula

Podobnie jak w latach wcześniejszych na terenie nadleśnictwa gościła ponad dwudziestoosobowa grupa studentów reprezentująca różne i często odległe kraje. Wśród zwiedzających polskie lasy znaleźli się studenci mieszkający w czternastu krajach, położonych na czterech kontynentach. Z Afryki przybyli studenci z Kamerunu, Sierra Leone oraz z Togo. Azję reprezentowali obywatele Wietnamu, Pakistanu, Indii, Indonezji i Birmy. Z Ameryki Północnej dotarli studenci z Kanady, Nikaragui i Panamy natomiast z Ameryki Południowej  przyjechali słuchacze z Peru i Brazylii. Opiekunami grupy byli m.in. prof. Lukas Gissen oraz dr Eckhard Auch.

fot. W. Babula

Przybyłej delegacji wskazano powierzchnie leśne gdzie wykonywane były prace z zakresu ochrony, hodowli oraz użytkowania lasu. Całość spotkania odbyła się w warunkach terenowych na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Była to jednocześnie forma aktywnego spędzania czasu, bowiem nasi goście do Polski przyjechali rowerami. Pogoda dopisała, a przyszła grupa „międzynarodowych leśników” wróciła do Niemiec w wyśmienitych nastrojach.

 

Autor. J.Karwański