Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty Przyrody

Lasy Nadleśnictwa Wymiarki, pomimo dużego udziału sosny w składzie gatunkowym drzewostanów, charakteryzują się dużym bogactwem fauny, flory i fungii. Znajdują się tutaj stanowiska wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których część została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Wymiarki znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 240,01 ha (wg stanu na 01.01.2024 r.), w tym:
  • 1 rezerwat leśny,
  • 3 rezerwaty torfowiskowe,
  • 1 rezerwat florystyczny,
Najważniejsze rezerwaty pod względem fitosocjologicznym i florystycznym, to rezerwaty: „Wrzosiec"„Żurawie Bagno" i „Przygiełkowe Moczary" oraz "Nad Młyńską Strugą" i "Zacisze". Chronią one występujące na skraju zasięgu w Europie stanowiska roślin o atlantyckim typie zasięgu jak wrzosiec bagienny czy przygiełka brunatna, znajdujące się w Polskiej czerwonej księdze roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001).
Poniżej linki do kompletu informacji o rezerwatach ze strony CRFOP - http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, w której prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona dostępna pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.
 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WYMIARKI

KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WYMIARKI

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, a w szczególności w mediach społecznościowych informacjami związanymi z rekultywacją terenów pokopalnianych w miejscowości Gozdnica, Nadleśnictwo Wymiarki przedstawia aktualny stan faktyczny.

Na terenach położonych w zachodniej części miejscowości Gozdnica działalnością związaną z wydobyciem kopalin zajmuje się firma GZCB Sp. z.o.o. Jest to podmiot wydobywający żwir oraz iły ceramiczne, który w perspektywie kolejnych lat zobowiązany będzie do przeprowadzenia rekultywacji terenu.

Za aktualnie trwającą rekultywację na terenach, gdzie kopaliny zostały już wydobyte odpowiada firma PS Seven Sp. z o.o. Podmiot ten zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji na nieruchomościach będących własnością Gminy Gozdnica, które są na mocy użytkowania wieczystego użytkowane przez PS Seven Sp. z o.o. oraz na gruntach dzierżawionych od Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki.

Informujemy, że na chwilę obecną proces rekultywacji polegający na zasypywaniu wyrobiska pokopalnianego nie jest prowadzony na gruntach będących własnością Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wymiarki.