Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty Przyrody

Lasy Nadleśnictwa Wymiarki, pomimo dużego udziału sosny w składzie gatunkowym drzewostanów, charakteryzują się dużym bogactwem fauny, flory i fungii. Znajdują się tutaj stanowiska wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których część została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Wymiarki znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 240,01 ha (wg stanu na 01.01.2024 r.), w tym:
  • 1 rezerwat leśny,
  • 3 rezerwaty torfowiskowe,
  • 1 rezerwat florystyczny,
Najważniejsze rezerwaty pod względem fitosocjologicznym i florystycznym, to rezerwaty: „Wrzosiec"„Żurawie Bagno" i „Przygiełkowe Moczary" oraz "Nad Młyńską Strugą" i "Zacisze". Chronią one występujące na skraju zasięgu w Europie stanowiska roślin o atlantyckim typie zasięgu jak wrzosiec bagienny czy przygiełka brunatna, znajdujące się w Polskiej czerwonej księdze roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001).
Poniżej linki do kompletu informacji o rezerwatach ze strony CRFOP - http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, w której prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona dostępna pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.
 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

NARODOWE CZYTANIE 2023

NARODOWE CZYTANIE 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach wraz z Zespołem Szkół w Witoszynie po raz kolejny zorganizowali akcję Narodowego Czytania.

Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Wydarzenie zgromadziło w dniu 08 września 2023 na sali GOKiB w Wymiarkach wielu słuchaczy. Lekturą tegorocznej, dwunastej już edycji Narodowego Czytania jest powieść Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Dzieło to poza istotnymi wątkami patriotycznymi zawiera piękne opisy wspaniałych krajobrazów oraz nadniemeńskiej przyrody. W tegorocznej edycji udział wziął także przedstawiciel Nadleśnictwa Wymiarki, który czytał wybrane fragmenty lektury.

fot. Z zasobów GOKiB w Wymiarkach