Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty Przyrody

Lasy Nadleśnictwa Wymiarki, pomimo dużego udziału sosny w składzie gatunkowym drzewostanów, charakteryzują się dużym bogactwem fauny, flory i fungii. Znajdują się tutaj stanowiska wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których część została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Wymiarki znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 240,01 ha (wg stanu na 01.01.2024 r.), w tym:
  • 1 rezerwat leśny,
  • 3 rezerwaty torfowiskowe,
  • 1 rezerwat florystyczny,
Najważniejsze rezerwaty pod względem fitosocjologicznym i florystycznym, to rezerwaty: „Wrzosiec"„Żurawie Bagno" i „Przygiełkowe Moczary" oraz "Nad Młyńską Strugą" i "Zacisze". Chronią one występujące na skraju zasięgu w Europie stanowiska roślin o atlantyckim typie zasięgu jak wrzosiec bagienny czy przygiełka brunatna, znajdujące się w Polskiej czerwonej księdze roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001).
Poniżej linki do kompletu informacji o rezerwatach ze strony CRFOP - http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, w której prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce. Jest ona dostępna pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.
 
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Odznaczenie Nadleśnictwa Wymiarki

Odznaczenie Nadleśnictwa Wymiarki

POŻARNICZE ZASŁUGI

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznało brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Podczas obchodów 70-lecia OSP w Lipnej Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Przewóz, Pani Ewelina Rzepka wręczyła brązowy medal dla Nadleśnictwa Wymiarki. Odznaczenie za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie życia i zdrowia dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej odebrał Nadleśniczy Zdzisław Woźny.

Nadleśnictwo Wymiarki ściśle współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz Państwowej Straży pożarnej, których teren działania jest zbieżny z potrzebami nadleśnictwa. Zwykle to właśnie ze strażakami-ochotnikami spotykamy się na pierwszej linii ognia w lasach. Dobra koordynacja działań z pobliskimi jednostkami pozwala powstrzymać ogień i ograniczyć skutki pożarów. Należy podkreślić, że Nadleśnictwo od wielu lat realizuje inwestycje, których zadaniem jest zwiększanie ilości punktów czerpania wody w lesie lub poprawa jakości dróg wykorzystywanych także jako dojazdy pożarowe.