Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna - cennik detaliczny drewna na 2023r.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w oparciu o regulamin sprzedaży detalicznej drewna w biurze nadleśnictwa i siedzibach leśnictw.

Informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 3/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki z 10 stycznia 2022 r w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Wymiarki na lata 2022 - 2023 ustalone zostały nowe ceny detaliczne drewna oraz zaktualizowano zasady sprzedaży detalicznej prowadzonej w leśnictwach.

 

Z zasadami sprzedaży detalicznej w leśnictwach można się zapozanać tutaj i tutaj:

 

ADRESY I DANE KONTAKTOWE DO LEŚNICZYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

 

CENNIK DETALICZNY NA DREWNO DO POBRANIA TUTAJ


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Czy wiesz w jaki sposób leśnicy dbają o różnorodność biologiczną?

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej  ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku. w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka intensywnym rolnictwem z wykorzystaniem środków chemicznych, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz zmianami klimatu.

Z leśnego punktu widzenia, bioróżnorodność wzmacnia odporność ekosystemów. Leśnicy dbają, aby powierzone nam pod opiekę lasy rosły i rozwijały się zachowując wszelkie elementy złożoności i różnorodności biologicznej.

Leśnicy bardzo dobrze wiedzą, że ochrona bioróżnorodności uzależniona jest od zrównoważonego użytkowanie terenów. Dlatego m.in. zachowują w lasach stare drzewa, które są cenne dla różnorodności biologicznej.

Dzięcioł czarny- (Dryocopus martius) foto.J.Kazimir

Przykładem działań na rzecz zachowania różnorodności jest tworzenie i utrzymywanie rezerwatów przyrody,użytków ekologicznych,pomników przyrody czy stref ochrony ptaków i roślin.

Na terenia Nadleśnictwa Wymiarki utworzono 5 rezerwatów przyrody:

  • "Wrzosiec"- celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem bagiennym
  • "Nad Młyńską Strugą"- celem ochrony jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów leśnych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu
  • "Żurawie Bagno"- celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu żywego torfowiska pojeziernego wraz z charakterystyczną roślinnością i fauną Czy wiesz,że najstarszy rezerwat w nadleśnictwie ma już 53 lata!!
  • "Zacisze"- celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej
  • "Przygiełkow Moczary"-celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu - przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego

 

Czy słyszałeś o Leśnym Banku Genów w Kostrzycy?W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów

 

"Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu" to kolejny film przyrodniczy zrealizowany przez ORWLP w Bedoniu. Kilkuletnia praca studia zaowocowała wspaniałym obrazem tego, jakie procesy zachodzą w najniższych warstwach lasu - tych które mamy pod stopami. Wspaniałe ujęcia makro, piękne plenery i narracja prowadzona przez Janusza Szydłowskiego budują razem przepiękną opowieść o codziennych procesach, jakie zachodzą niezauważalnie dla nas w naszym narodowym skarbie, jakim są lasy...