Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Edukujemy najmłodszych

Edukujemy najmłodszych

W dniu 12 kwietnia br. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarach na zaproszenie Pani wychowawczyni Katarzyny Szczepanik odbyło się spotkanie dzieci i nauczycieli z leśnikiem.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom z klas 3-5 ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

W trakcie spotkania z dziećmi Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Wymiarki Pan Krzysztof Polus zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej, zwierzynie i jej rozpoznawaniu a także o zakresie działalności Lasów Państwowych. Mówił o ogromnej roli drewna w naszym życiu oraz o zwiększającym się udziale lasów w naszym kraju.

Dużo ożywienia w spotkanie wprowadził wachtelhund Pana Krzysztofa o imieniu Bastion, który również zaprezentował kilka sztuczek jak na prawdziwego rasowego psa myśliwskiego przystało. Dzieci były nim zachwycone.

Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Na zakończenie najbardziej aktywni uczniowie zostali wyróżnieni specjalnymi nagrodami a każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowe gadżety.