Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

NA PRZYDROŻKU

NA PRZYDROŻKU

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH “NA PRZYDROŻKU” JUŻ ZA NAMI

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach w dniu 5 czerwca 2021 r. zorganizowano pierwszą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem był występ aż 26 zespołów, które zjechały na stadion do Wymiarek z całej Polski. Tegoroczna edycja dedykowana była głównie dla dzieci, ale nie zabrakło także występów seniorów. Festiwalowi towarzyszyły również dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów i animacji np.  wyplatanie koszyków, lepienie z gliny, wicie wianków, dojenie krowy czy malowanie kamieni. Na przygotowanych stoiskach nie mogło zabraknąć leśników, którzy przygotowali zajęcia związane z edukacją przyrodniczo – leśną.

Stoiska festiwalowe

Zajęcia edukacyjne na stoisku Nadleśnictwa Wymiarki

Wydarzenia Festiwalowe mogły zostać zrealizowane dzięki poprawie sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19. Frekwencja zarówno gości estradowych z całej Polski, jak również społeczności lokalnej wykazała, że podobne inicjatywy są potrzebne i bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców.

Sukces pierwszej edycji spowodował, że planowane jest w kolejnych latach cykliczne organizowanie festiwalu w wymiarze międzynarodowym.

Autor: Jarosław Karwański