Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

NARODOWE CZYTANIE 2023

NARODOWE CZYTANIE 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach wraz z Zespołem Szkół w Witoszynie po raz kolejny zorganizowali akcję Narodowego Czytania.

Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Wydarzenie zgromadziło w dniu 08 września 2023 na sali GOKiB w Wymiarkach wielu słuchaczy. Lekturą tegorocznej, dwunastej już edycji Narodowego Czytania jest powieść Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Dzieło to poza istotnymi wątkami patriotycznymi zawiera piękne opisy wspaniałych krajobrazów oraz nadniemeńskiej przyrody. W tegorocznej edycji udział wziął także przedstawiciel Nadleśnictwa Wymiarki, który czytał wybrane fragmenty lektury.

fot. Z zasobów GOKiB w Wymiarkach