Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Straż leśna

Do zwalczania szkodnictwa Leśnego została powołana Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 września 1936 r. Straż Leśna, która z pewnymi zmianami funkcjonuje do dziś.

W Nadleśnictwie Wymiarki posterunek Straży Leśnej jest dwuosobowy, a straznicy kontrolują lasy Nadleśnictwa korzystając ze służbowego samochodu terenowego marki Landrover. Dodatkowo w celu ochrony lasów przed szkodnictwem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wymiarki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (z późn. zmianami).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rozmowy w sprawie wspólnych projektów transgranicznych

Rozmowy w sprawie wspólnych projektów transgranicznych

W Centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach obradowano na temat możliwości złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie działań transgranicznych

Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki w ramach podpisanego porozumienia o współpracy transgranicznej z Powiatem Görlitz (Landkreis Görlitz) zorganizowali w dniu 29 sierpnia 2023 spotkanie w celu rozeznania możliwości ubiegania się o środki finansowe z Programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.

 

fot. J.Karwański

 

Spotkanie dotyczyło uzgodnienia możliwych do realizacji działań przez partnerów z Polski i Niemiec. Ustalono że podjęta zostanie próba pozyskania środków finansowych w ramach Priorytetu 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę. Na chwilę obecną wstępne deklaracje wspólnego aplikowania o zewnętrzne środki finansowe złożyli: Nadleśnictwo Wymiarki, Nadleśnictwo Lipinki, Fundacja Natura Polska, Powiat Görlitz, Centrum Edukacji Ekologicznej Wilk z miejscowości Rietschen oraz Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga z Görlitz. Lista partnerów nie została ostatecznie zamknięta i możliwe jest powiększenie tego grona.

W wyniku dyskusji uzgodniono, że realizowane będą dalsze, wspólne spotkania ukierunkowane na rzecz rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego.